2012. február 20., hétfő

Past Perfect Continuous (I had been doing)

Az eddigi nyelvtani összefoglalókat itt találhatjátok. Kitartás, hamarosan az angol múlt idők végére érünk. Ma a past perfect continuous (had been doing) van soron, de előtte azt ajánlom, hogy a past perfect simple (had done) szerkezetet is olvassátok át.


1. Nézzük meg a következő példákat:

(1) When I met him, Sam had been waiting for me for 2 hours.
(2) The little monkey had been staring at me for a long time when I took a photo of it.
(3) My son woke up in the middle of the night. He didn't know where he was. He had been dreaming.
(4) When John arrived home, he was very tired. He had been working all day.

Ha lefordítjuk a mondatokat, azonnal látszik, hogy milyen esetekben kell alkalmazni a past perfect continuous igeidőt. (1) Amikor találkoztunk, Sam már 2 órája várt rám. (2) A kis majom már régóta bámult, amikor lefényképeztem. Ebben a két mondatban az a közös, hogy a múlt egy pillanatában a cselekvés már zajlott egy ideje.
(3) A fiam felébredt az éjszaka közepén. Nem tudta, hol van, mert előtte álmodott valamit . (4) Amikor John hazaért, nagyon fáradt volt. Egész nap dolgozott. Ez a két példa is jól mutatja, hogy a past perfect continuous-t olyan esetekben kell használni, amikor a múltbeli időpontot megelőzően valami huzamosabb ideig történt. 

When I took the photo, the little monkey had been staring at me for a long time.

2. A past continuous képzése: (had been doing)

(+) Állító mondatok: had been doing / 'd been doing
I had been reading a book for hours when the electricity suddenly went off. (Már órák óta olvastam egy könyvet, amikor hirtelen elment az áram.)
She looked exhausted when I met her. She'd been preparing for her final exam for days. (Kimerültnek tűnt, amikor találkoztunk. Napok óta a záróvizsgáira készült.)
I was disappointed when I had to cancel my holiday. I had been looking forward to it. (Csalódott voltam, amikor le kellett mondanom a nyaralásomat. Nagyon vártam már.)

A past perfect continuous képzése nagyon hasonlít a present perfect continuous (have/has been doing) szerkezethez: had + been + doing (a had röviden: 'd) (minden számban és személyben had használandó)

(-) Tagadó mondatok: had not / hadn't been doing
John was really surprised because he hadn't been expecting us at all. (John nagyon meg volt lepve, mert egyáltalán nem várt minket.)
I didn't know what he was thinking. He hadn't been cleaning his flat for weeks. (Nem tudom, hogy mit képzelt. Hetek óta nem takarított a lakásában.)

(?) Kérdő mondatok:
Why were your eyes red? Had you been crying? (Miért volt piros a szemed? Sírtál?)
How long had they been advertising their house when they managed to sell it? (Mióta hirdették a lakásukat, amikor sikerült eladniuk?)

Kérdő szórend a past perfect continuous-ban: (kérdőszó) + had + alany + been doing

3. A past  perfect continuous használata talán még érthetőbb lesz, ha összehasonlítjuk két korábban tanult igeidővel.

3.1 Past Continuous vs. Past Perfect Continuous

Past continuous - a múlt egy adott időpontjában valami éppen folyamatban volt
When I entered the room, they were watching a Tarantino film. (Amikor beléptem a szobába, épp egy Tarantino filmet néztek.)
When she called me, I was cooking dinner. (Amikor felhívott, épp vacsorát főztem.)

Past perfect continuous - a múlt egy adott időpontjában egy cselekvés mennyi ideje tartott
When I entered the room, they had been watching a Tarantino film for an hour. (Amikor beléptem a szobába, már egy órája néztek egy Tarantino filmet .)
When she called me, I'd been cooking dinner for half an hour. (Amikor felhívott, akkor már fél órája főztem a vacsorát .)

3.2 Present Perfect Continuous vs. Past Perfect Continuous

Present perfect continuous - a jelenhez képest viszonyítunk
I'm so tired now. I've been playing with my dog in the park. (Olyan fáradt vagyok, a kutyámmal játszottam a parkban.)
She is fed up with you. She's been waiting for your reply for days. (Elege van belőled, már napok óta vár a válaszodra.)

Past perfect continuous - egy múltbeli időponthoz viszonyítunk
I was so tired yesterday afternoon. I'd been playing with my dog in the park.  (Olyan fáradt voltam tegnap délután. Előtte a kutyámmal játszottam a parkban.)
She was fed up with you when I spoke to her. She'd been waiting for your reply for days. (Elege volt belőled, amikor beszéltem vele. Már napok óta várt a válaszodra.)

4. Interaktív gyakorló feladatok:
Past perfect continuous 1.
Past perfect continuous 2.
Past perfect continuous 3.


>> Hamarosan: used to

>> Korábban: További nyelvtani összefoglalókért kattintsatok ide.

>> Minden nyelvtani összefoglaló elérhető nyomtatóbarát és pdf verzióban is. Klikk a print gombra.

1 megjegyzés:

  1. Need To Increase Your ClickBank Banner Traffic And Commissions?

    Bannerizer makes it easy for you to promote ClickBank products by banners, simply visit Bannerizer, and get the banner codes for your picked ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator Tool to promote all of the ClickBank products.

    VálaszTörlés

További kérdésed van, vagy a véleményedet szeretnéd elmondani? Üzenj bátran: