2018. június 7., csütörtök

A főnévi igenév és az -ing alak

Nyelvtan - A következő táblázat segítségével könnyebben eligazodhatunk, hogy melyik ige után milyen alak áll: -ing-es (gerund), főnévi igenév (to-s vagy to nélküli infinitive). Továbbá azt is  megtanulhatjuk, hogy mikor használhatjuk mindkét alakot jelentésváltozás nélkül, de mikor kell odafigyelnünk az eltérő használatra attól függően, hogy -ing vagy infinitive alak áll az ige után. 


verb + -ing (gerund)
admit
avoid
can’t help
can’t stand
can’t face
carry on
deny
enjoy
fancy
finish
give up
imagine
keep (on)
involve
mind
miss
postpone
put off
practise
risk
spend
stop
suggest
She admitted not doing her homework.
I couldn’t avoid meeting John.
I can’t help laughing at him.
We can’t stand waiting long hours.
She can’t face dealing with the problem.
Carry on learning!
She didn’t deny stealing the money.
I enjoy learning English.
Do you fancy going out for a drink?
Can you finish talking so loudly?
He gave up smoking six months ago.
Can you imagine living abroad?
She keeps phoning me.
This job involves making a lot of calls.
I don’t mind working late.
I don’t miss doing a lot of overtime.
They postponed meeting with the clients.
Can we put off going to the zoo?
I often practise pronouncing words.
She risked getting injured.
We spent two hours watching TV.
Have you stopped fishing?
I suggest having a party.
Bevallotta, hogy nem készítette el a házi feladatát.
Nem tudtam elkerülni a John-nal való találkozást.
Mindig nevetnem kell rajta. („nem tudom megállni”)
Ki nem állhatjuk a hosszú órákon át tartó várakozást.
Nem tud szembenézni a problémával.
Folytasd a tanulást!
Nem tagadta, hogy ellopta a pénzt.
Élvezem az angol tanulást.
Van kedved eljönni egy italra?
Abbahagynád a hangoskodást?
6 hónappal ezelőtt abbahagyta a dohányzást.
El tudod képzelni, hogy külföldön élj?
Állandóan telefonálgat.
Ez a munka sok telefonálással jár. („magában foglalja”)
Nem bánom, ha későig kell dolgoznom.
Nem hiányzik a sok túlóra.
Elhalasztották a találkozót az ügyfelekkel.
Elhalaszthatnánk a látogatást az állatkertbe?
Sokszor gyakorlom a szavak kiejtését.
A sérülést kockáztatta.
2 órát töltött TV nézéssel.
Felhagytál a horgászással?
Azt javaslom, bulizzunk egyet.
verb + to + infinitive
be able to
agree
appear
arrange
can’t afford
can’t wait
decide
deserve
expect
happen
help
hope
learn
manage
mean
need
offer
plan
pretend
promise
refuse
seem
tend
threaten
want
would like
She won’t be able to pass the exam.
She agreed to help us.
Joe appeared to be quite satisfied.
We arranged to meet at 10.00.
I can’t afford to go on holiday.
I can’t wait to go to the concert!
I decided to wait a little.
You deserved to win.
I expected to get promoted.
Did you happen to see my mobile?
She helps to do my homework.
She was hoping to pass the test.
I learnt to ski.
I didn’t manage to solve the problem.
I didn’t mean to hurt you.
Mark needs to sleep.
My boss offered to help.
I was planning to go there alone.
He pretended to be very rich.
They promised to give it to me.
He refused to come.
You seemed to like it.
I want to finish work.
The robber threatened to kill everyone.
I tend to finish work late.
We would like to eat something.
Nem fogja tudni letenni a vizsgát.
Beleegyezett, hogy segít nekünk.
Joe meglehetősen elégedettnek tűnt.
Megbeszéltük, hogy 10-kor találkozunk. („megszervez”)
Nem engedhetem meg, hogy nyaralni menjek.
Alig várom, hogy a koncertre menjek.
Úgy döntöttem, hogy várok egy kicsit.
Megérdemelted a győzelmet.
Arra számítottam, hogy előléptetnek.
Véletlenül nem láttad a mobilomat?
Segíteni szokott a házi feladatomban.
Abban reménykedett, hogy sikerül neki a teszt.
Megtanultam síelni.
Nem tudtam megoldani a problémát.
Nem akartalak megbántani.
Mark-nak szüksége van az alvásra.
A főnököm felajánlotta, hogy segít.
Úgy terveztem, hogy egyedül megyek oda.
Nagyon gazdagnak tettette magát.
Azt ígérték, hogy nekem adják.
Nem volt hajlandó eljönni.
Úgy tűnt, tetszik neked.
Be akarom fejezni a munkát.
A rabló azzal fenyegetett, hogy megöl mindenkit.
Általában későn fejezem be a munkát.
Szeretnénk enni valamit.
verb + infinitive
make
let

would rather
had better

may
might
can
could
should
will
would
must
This film always makes me laugh.
His parents didn’t let him buy it.

I’d rather not comment it.
You’d better think it twice.

You may like it after all.
They might not deal with it.
Can you give me a lift home?
I could swim when I was 6.
You should try it.
Ill answer the phone.
I wouldn’t go into details.
You must keep it in mind.
Ez a film mindig megnevettet.  
A szülei nem engedték, hogy megvegye.

Inkább nem kommentálnám.
Jobban teszed, ha kétszer is meggondolod.

Végül is lehet tetszeni fog.
Lehet, hogy nem fognak vele foglalkozni.
Hazavinnél?
6 éves koromban tudtam már úszni.
Meg kellene próbálnod.
Majd felveszem a telefont.
Nem mennék bele a részletekbe.
Ezt észben kell tartanod.
verbs + to do / -ing (with no difference in meaning)
begin
continue
intend
prefer
start
like*
love
hate
I began to play / playing chess.
Millie continued to work / working.
I intend to call / calling him.
They prefer to stay /staying at home.
Dan started to do / doing karate.
Sue likes to play / playing volleyball.
She loves to be / being with her grandson.
He hates to work / working on Friday.
Elkezdtem sakkozni.
Millie folytatta a munkát.
Szándékomban áll felhívni.
Inkább ott szeretnek maradni.
Dan elkezdett karatézni.
Sue szeret röplabdázni
Szeret az unokájával lenni.
Utál péntekenként dolgozni.
verbs + to do / -ing (with difference in meaning)
forget

remember

try

need

stop

like*


regret
I forgot to lock the door. ≠
I forgot locking the door.
She remembered to send the letter. ≠
She remembered sending the letter.
I tried to do the exercise. ≠
I tried using a new dictionary
We need to wash the car. ≠
The car needs washing.
I stopped to buy some fruit. ≠
I stopped eating fast food.
I like watching TV series. ≠
I like to check my work carefully.

I regret not learning enough. ≠
We regret to inform you that you failed the exam,
Elfelejtettem bezárni az ajtót.
Elfelejtettem, hogy bezártam az ajtót.
Nem felejtette el elküldeni a levelet.
Emlékezett rá, hogy feladta a levelet.
Megpróbálta megoldani a feladatot.
Kipróbáltam egy új szótárat.
Le kell mosnunk az autót.
Rá férne az autóra egy mosás.
Megálltam, hogy vegyek egy kis gyümölcsöt.
Felhagytam a gyors kajákkal.
Szeretek sorozatokat nézni. (hobbi, érdeklődés)
Szeretem pontosan leellenőrizni a munkámat. (helyesnek tartom)
Bánom, hogy nem tanultam eleget.
Sajnálattal közöljük, hogy megbukott a vizsgán.

>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.

2017. március 20., hétfő

Adverbs - A határozó helye a mondatban

Szórend - néha elég a megérzés, de olykor nagyon nehéz eldönteni, hol is van a helye a határozóknak a mondatban. A következő bekezdés ebben a témában próbál némi segítséget nyújtani.


A határozók leírhatnak egy cselekvést (she speaks quickly), módosíthatják a mellékneveket vagy határozókat (it’s very small, she studies really hard). Egy szóból is állhatnak (never) vagy egy egész kifejezés is alkothatja őket (twice a month).

A módhatározó három helyen állhat egy mondatban: az alany előtt (a mondat vagy a tagmondat legelején), az állítmánnyal (előtte vagy utána) vagy a mondat (vagy tagmondat) legvégén.

Fontos: nem minden határozó állhat a három hely bármelyikén.

1 Adverbs of manner (módhatározó) - a módhatározó azt írja le, hogy a cselevés vagy történés hogyan történik

(1) She drives carefully. (Óvatosan vezet.)
(2) They speak English fluently. (Folyékonyan beszélnek angolul.)
(3) The building was seriously damaged. (Súlyos kár keletkezett az épületben.)

A határozó helye: a tárgy után következik a módhatározó (2), ha nincs tárgy, akkor az ige után (1), de a szenvedő szerkezetnél a módhatározó a létige és az ige 3. alakja közé kerül (3).

2 Adverbs of frequency (gyakoriságot kifejező határozók)

(4) I always have breakfast. (Mindig reggelizem)
(5) He is often late. (Gyakran elkésik.)

A gyakoriságot kifejező határozók a főige elé kerülnek (4), és a létige után (5).

Megjegyzés: a sometimes / usually / normally a mondat vagy tagmondat elejére is kerülhet.

3 Adverbs of time (időhatározók)

(6) I met Joe last summer. (Tavaly nyáron találkoztam Joe-val.)
(7) It snowed all morning.  (Egész délelőtt esett a hó.)

Az időhatározók általában a mondat vagy tagmondat végére kerülnek.

4 Adverbs of degree (fokhatározó) - a cselekvés mértékét írják le, de mellékneveket vagy más határozókat is módosíthatnak.

(8) The weather was extremely good. (Az időjárás módfelett jó volt.)
(9) I study a lot. (Sokat tanulok.)
(10) She is a little lazy. (Egy kicsit lusta.)
(11) She sleeps a bit in the afternoon. (Egy kicsit aludni szokott délutánonként.)

Az extremely, incredibly, very stb. típusú módhatározók az melléknevek vagy a határozók előtt állnak (8). A much és az a lot általában az ige vagy az igei kifejezés után áll (9). Az a little és az a bit melléknevek előtt (10) vagy az igék után állnak (11).

5 Comment adverbs (magyarázó határozók) – magyarázza az utána álló mondatot tagmondatot, a beszélő véleményét fejezi ki

(12) Unfortunately, John failed the exam. (Sajnos, John megbukott a vizsgán.)
(13) Obviously, the tickets cost a lot of money. (Nyilvánvalóan, a jegyek nagyon sokba kerültek.)

A fortunately, unfortunately, luckily, ideally, clearly, obviously, apparently típusú határozók a mondat vagy a tagmondat elejére kerülnek.

6 A legtöbb határozó az ige előtt áll. Pl.: just, even, almost, nearly, also, probably, definitely, certainly, stb.

(14) I just need a few more minutes. (Csak néhány percre van még szükségem.)
(15) She didn't even say goodbye. (Még csak el sem köszönt.)
(16) I have only bought three pairs of shoes. (Csak 3 pár cipőt vettem.)
(17) I almost forgot to do my English homework. (Majdnem elfelejtettem elkészíteni az angol házi feladatomat.)

7 A különböző határozók sorrendje a mondatban a következő: (1) módhatározó, (2) helyhatározó, (3) időhatározó.

(18) She did well in the exam yesterday. (Jól teljesített a vizsgán tegnap.)
(19) We had a delicious dinner in the new Italian restaurant last night. (Nagyon finomat vacsoráztunk az új olasz étteremben tegnap este.)
(20) He ran extremely fast in the competition. (Nagyon gyorsan futott a versenyen.)


>> TippTovábbi nyelvtani összefoglalókért kattintsatok ide.

2017. február 3., péntek

For vagy since? Since vagy for?

Nyelvtan - ha gondot okoz a for és a since szavak megkülönböztetése, akkor a következő táblázatnak nagy hasznát fogod venni.
A for és since szavak azt fejezik ki, hogy egy cselekvés vagy történés mennyi ideje zajlik vagy zajlott. A következő igeidőknél szokásos használni őket: present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple és past perfect continuous.

(Kattintsatok a linkekre, ha részletes nyelvtani összefoglalókra van szükségetek ezekről az igeidőkről vagy sok-sok példamondatot szeretnétek olvasni magyar fordítással.)
A How long…? (mióta) kezdetű kérdésekre tudunk ennek a két szónak valamelyikével válaszolni.
for + időtartam → az eltelt időt tudjuk vele kifejezni
for three minutes - 3 perc
for half an hour - fél órája
for hours - napok óta
for five days - 5 napja
for a week - egy gete
for a month - egy hónapja
for ten years - 10 éve
for a while - egy ideje
for a long time - régóta
for ages - nagyon régóta
for thousands of years - évezredek óta
for more than six weeks - több, mint hat hete
since + időpont → a kezdeti időpontot tudjuk vele kifejezni
since 2 o’clock - 2 óra óta
since 11.30 - fél 12 óta
since midday - dél óta
since lunchtime - ebédidő óta
since yesterday - tegnap óta
since last week - múlt hét óta
since Christmas - karácsony óta
since July - július óta
since 2005 - 2005 óta
since the nineteenth century - a 19. század óta
since they first met - az első találkozásuk óta
since we were children - gyerekkorunk óta

>> Korábban: Tipikus hibák - for & since

>> TippTovábbi nyelvtani összefoglalókért kattintsatok ide.