2012. november 29., csütörtök

A feltételes mondatok - Third Conditional

Nyelvtani összefoglaló - Ma a feltételes mondatok újabb fajtájával ismerkedünk meg, amely nem más, mint a 3. típusú feltétel, azaz a third conditional. (Korábban azt néztük meg, hogy az 0., 1., és 2. típusról mit érdemes tudni középfokon: zero conditional, first conditional & second conditional.)They wouldn't have broken up
if they had really loved one another.
1. Third Conditional: 

(1) If I had studied more, I would have passed the language exam.
(Ha többet tanultam volna, sikerült volna a nyelvvizsgám.)
(2) If my colleague hadn't overslept this morning, he wouldn't have been late for work.
(Ha a kollégám nem aludt volna el ma reggel, akkor nem késett volna el a munkából.)
(3) They wouldn't have broken up if they had really loved each other.
(Nem szakítottak volna, ha igazán szerették volna egymást.)
(4) More people would have died in the plane crash if the weather had been worse.
(Többen meghaltak volna a repülőgépbalesetben, ha az időjárás rosszabb lett volna.)


2. Használata: 

Ezt a szerkezetet, akkor használjuk, ha egy cselekvés vagy történés már nem történhet meg, de elképzeljük, hogy mi lett volna, ha megtörténik. (Így kritikát vagy megbánást is kifejezhetünk vele.)


3. Képzése:

Az IF-es mellékmondatban past perfect (had done) áll, míg a főmondatban a legtöbbször would have + az ige 3. alakja szerepel:

IF + past perfect (had done), would have done

A tagmondatok sorrendje felcserélhető: teljesen mindegy, hogy az IF-es tagmondat az első vagy a második.

Ha az IF-es tagmondat a második, akkor a tagmondatok közé nem teszünk vesszőt (3-4).


4. Egyéb használatok:

Milyen szerkezetek állhatnak még a főmondatban a would have done alakon kívül?

Legtöbbször a főmondatban a would have done szerkezet áll, de sokszor a might have done és a could have done alak is előfordulhat:

(5) If she had told us she was coming, we might have gone out.
(Ha szólt volna, hogy jön, akkor lehet, hogy elmentünk volna.)

(6) If she had been more careful, she could have prevented the accident.
(Ha óvatosabb lett volna, akkor meg tudta volna előzni a balesetet.)


5.  Second Conditional vs. Third Conditional

A következő mondatok segítségével megnézzük, hogy mi a különbség a 2. és a 3. típusú feltétel között:

(7) If you called him, he would give you all the necessary information.
(Ha felhívnád, akkor az összes szükséges információt megadná.)

(8) If you had called him, he would have given you all the necessary information.
(Ha felhívtad volna, az összes szükséges információt megadta volna.)

A 2. típusú feltétel a jelenre vonatkozik: elképzeljük, hogy mi lenne, ha... Tehát a helyzeten még változtathatunk. 
A 3. típusú feltétel a múltra vonatkozik: elképzeljük, hogy mi lett volna, ha... A helyzetet már nem tudjuk megváltoztatni.


6. Mixed Conditionals

Előfordulhat, hogy a 2. és 3. típusú feltételt összekeverjük:

(9) If you had come up with a better plan, we wouldn't be in a mess now.
(Ha jobb tervvel álltál volna elő, akkor most nem lennénk ilyen csávában.)

Itt az IF-es tagmondat a 3. típus szabályainak megfelelő, míg a főmondat 2. típusú.

(10) If you were more hard-working, you would have passed the exam easily.
(Ha szorgalmasabb lennél, könnyedén letetted volna a vizsgát.)

Ennél a mondatnál az IF-es tagmondat 2. típusú, míg a főmondat a 3. típusú feltétel szabályainak felel meg.

>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.

2012. november 28., szerda

11+1 hasznos mondat vásárláshoz

A következő mondatokat hasznosnak találhatjátok, ha külföldön élelmiszert vásároltok. A nyelvvizsgára készülők pedig a vásárlással kapcsolatos szituációkban használhatják fel.
In the shop
A boltban
Could I have a kilo of potatoes, please?
Kaphatnék egy kiló krumplit?
Have you got any raspberries?
Van málnájuk?
I’d like some bananas, please.
Kérek szépen néhány banánt.
How many would you like?
Mennyit szeretne?
I’d like four, please?
Négyet kérek.
Are they ripe?
Érettek?
How much cheese would you like?
Mennyi sajtot kér?
About 300 grams.
30 dkg-ot.
This piece is just over / under.
Ez a darab egy kicsivel több / kevesebb.
That’s fine.
Rendben.
Anything else?
Még valamit?
That’s all, thanks.
Más nem kérek, köszönöm.


>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor látogass el erre az oldalra is, ahol további hasznos, szókincsfejlesztő nyelvleckéket találsz.

2012. november 27., kedd

Word Formation - Szóképzés 4.

Szóképzés során egy alapszóhoz hozzáillesztünk egy előtagot és/vagy képzőt, így kapunk egy teljesen új szót, amely az eredeti szavunkkal megegyező vagy különböző szófajú szó is lehet. Érdemes kicsit elmerülni az angol szóképzés szabályszerűségeiben, hiszen egy kis gyakorlással könnyebben ki tudjuk találni a szavak jelentését, arról nem is beszélve, hogy egy igen hatékony szótanulási módszert sajátíthatunk el. Íme egy kis ízelítő abból, hogy bizonyos képzők használatával milyen új szavakat kaphatunk.
Ha a következő képzőket bizonyos főnevekhez vagy igékhez illesztjük, akkor melléknevet kapunk.
Főnév / ige:
Képző:
Melléknév:
danger
(veszély)
fame
(hírnév)
envy
(irigység)
humour
(humor)
luxury
(luxus, fényűzés)
+ -ous
dangerous
(veszélyes)
famous
(híres)
envious
(irigykedő)
humorous
(humoros)
luxurious
(fényűző)
music
(zene)
politics
(politika)
economics
(gazdaság)
industry
(ipar)
+ -al
musical
(zenei)
political
(politikai)
economical
(gazdaságos)
industrial
(ipari)
cloud
(felhő)
dirt
(kosz)
air
(levegő)
mood
(kedv, kedélyállapot)
+ -y
cloudy
(felhős)
dirty
(koszos)
airy
(levegős)
moody
(szeszélyes)
attract
(vonz)
create
(létrehoz)
express
(kifejez)
defend
(véd)
execute
(véghezvisz)
+ -ive
attractive
(vonzó)
creative
(kreatív)
expressive
(kifejező)
defensive
(védekező)
executive
(végrehajtó)
>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor nézz meg más szókincsfejlesztő nyelvleckéket is ezen az oldalon.

2012. november 26., hétfő

Nyelvtanulási tipp #5

Nem mindegy, hogyan tanuljuk a szavakat. Íme egy hatékony módszer.
>> Még több hasznos tippért kattints ide

2012. november 22., csütörtök

A feltételes mondatok - Second Conditional

Nyelvtani összefoglaló - Ma megint folytatódik a feltételes (if-es) mondatokra vonatkozó szabályok összefoglalása. Korábban megnéztük a 0. és 1. típusú feltételeket (zero & first conditionals), most a 2. típus (second conditional) következik.


If I weren't on a diet, I would eat all of them.
1. Second Conditional 

(1) If I had more free time, I would start learning another foreign language.
(Ha több szabadidőm lenne, elkezdenék tanulni egy másik idegen nyelvet.) 
(2) If I weren't on a diet, I'd eat it. 
(Ha nem diétáznék, akkor megenném.)
(3) They wouldn't be late so often if they got up earlier.
(Nem késnének olyan gyakran, ha korábban kelnének.)
(4) What would you do if you had 10 million dollars?
(Mit tennél, ha lenne 10 millió dollárod?)


2. Használata:

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvés vagy a történés az if-es mellékmondatban szereplő feltétel esetén bekövetkezhet. 


3. Képzése:

A legtöbb esetben az if-es mellékmondatben past simple, azaz egyszerű múlt idő áll, míg a főmondatban would + főnévi igenév van:
IF + past simple, would / wouldn't + ige

tagmondatok sorrendje felcserélhető: teljesen mindegy, hogy az IF-es tagmondat az első vagy a második. 

Ha az IF-es tagmondat a második, akkor a tagmondatok közé nem teszünk vesszőt (3-4).


4. Egyéb használatok:

Milyen szerkezetek állhatnak még az IF-es tagmondatban (a past simple igeidőn kívül)?

Legtöbbször az if-es tagmondatban a past simple áll, de előfordulhat past continuous is:

(5) If she was singing loudly, everybody would run out of the room.
(Ha hangosan énekelne, mindenki kiszaladna a szobából.)

A past continuous (folyamatos múlt) akkor használható, ha a cselekvés vagy történés folyamatosságát akarjuk kihangsúlyozni.

Fontos megjegyezni, hogy a 2. típusú feltételben gyakran használható a was helyett were is:

(6) If she were singing loudly, everybody would run out of the room.

Az "If I were you..." (ha a helyedben lennék) kezdetű mondatoknál pedig kifejezetten csak a were használható:

(7) If I were you, I wouldn't believe in Santa Claus.
(Ha a helyedben lennék, akkor nem hinnék a Mikulásban.)


Milyen alakok állhatnak még a főmondatban (a would / wouldn't + ige szerkezeten kívül)?

A főmondatban legtöbbször a would + ige szerkezet áll, de előfordulhat még a could és a might is:

(8) I could translate these sentences more easily if I had a better dictionary.
(Gyorsabban le tudnám fordítani ezeket a mondatokat, ha lenne egy jobb szótáram.)

(9) If he worked harder, he might go to university.
(Ha jobban tanulna, akkor talán egyetemre is mehetne.)


5. First Conditional vs. Second Conditional

Hasonlítsuk össze a következő mondatokat, hogy egyértelmű legyen a különbség az 1. és a 2. típusú feltételek között:

(10) If Mary accepts the job, she will earn a lot of money. 
(Ha Mary elfogadja az állást, akkor sok pénzt fog keresni.)

(11) If Mary accepted the job, she would earn a lot of money. 
(Ha Mary elfogadná az állást, akkor sok pénzt keresne.)

Az 1. feltétel (10) esetében annak a valószínűsége, hogy Mary elfogadja az állást teljesen reális. Míg a 2. típusú feltételnél (11) ennek valószínűsége sokkal kisebb, inkább csak elképzeljük a helyzetet.

A két feltétel közötti különbség még jobban szembetűnő a következő két példamondatban:

(12) If I get the pay-rise, I will travel to Italy.
(Ha megkapom a fizetésemelést, elutazom Olaszországba.)

(13) If I were a millionaire, I would spend a month in Italy every year.
(Ha milliomos lennék, minden évben egy hónapot Olaszországban töltenék.)

Az első esetben (12) a helyzet reális (megkapom a fizetésemelést > elmegyek Olaszországba). A másodiknál elképzelem, hogy mi lenne ha sok pénzem lenne (ha milliomos lennék > elmennék...).

>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.


2012. november 21., szerda

Picture Description #7

Képleírás - A szóbeli nyelvvizsgák és érettségik egyik meghatározó része a képleírás, illetve beszélgetés egy vagy több kép alapján.


A képleírás során az a feladatunk, hogy a fotó(k) alapján mondjuk el a véleményünket egy adott témáról. Beszélhetünk általánosságban vagy saját tapasztalatainkról, a lényeg, hogy minél bővebben tudjunk számot adni a szóban forgó témakörről és vele együtt a nyelvtudásunkról. Szóval nem csupán a képek leírásáról van szó, hanem arról is, hogy folyamatosan és nyelvtanilag helyesen tudjatok beszélni a kép(ek) által ábrázolt témáról. Ha véletlenül nincs ötletetek, akkor próbáljatok először a személyes élményeitekre, véleményetekre gondolni, így utána könnyebben tudtok általánosságban véleményt alkotni.

A következő képleírás az közlekedés témájához kapcsolódik. A fotók alapján össze kell hasonlítani a különböző közlekedési eszközöket. Ezt legkönnyebben úgy tehetjük meg, ha sorba vesszük az előnyöket és a hátrányokat, illetve a végén elmondjuk, hogy melyik közlekedési módot részesítjük előnyben.


>> A képleírásokhoz hasznos kifejezéseket ezen az oldalon találhattok.


Means of transport


In these photos, I can see three different forms of transport: travelling by car, by public transport and by bike

Travelling by car has its advantages and disadvantages as well. No doubt it's very convenient to get into your car because you don't have to wait and carry your bags. You can avoid travelling on overcrowded and very often dirty buses or trams. No matter what the weather is like, the car offers us a very comfortable form of transport. However, there are some disadvantages that need to be mentioned. First of all, having a car costs a lot of money since you need to fill it up with petrol regularly and pay for insurance, for example. Secondly, in big cities and town you can often get stuck in traffic jams especially during the rush hours. Parking can cause problems, too. Last but not least, using a car is far from being an environmentally friendly way of travelling. Cars exhaust fumes, so the air becomes polluted, which has a harmful effect on our health in the long run.

The second photo illustrates another means of transport:
public transport. It offers a relatively cheap alternative to cars. If you buy a monthly pass, you can travel by buses, trams or trolleys as many times as you want. It isn't worth purchasing tickets, because they are extremely expensive compared with the monthly pass. In my town, public transport is acceptable: the vehicles are not dirty or vandalised, and they run quite frequently. However, they can be overcrowded sometimes, which makes the journey rather unpleasant. Sometimes, I miss the bus, so I need to wait for the next one at the bus stop. Weather conditions also affect public transport. In winter, if it snows and the roads are wet and slippery, buses and trolleys are often late. But on the whole, I'm satisfied with public transport.

Cycling is the most environmentally friendly means of transport of these three since it does not pollute the air. It's a very important factor in heavily populated cities where the increased number of cars and public transport causes serious
enviromental problems. (e.g. smog) You don't need to buy petrol or wait in traffic jams. Travelling by bike is beneficial for your health because it helps you to stay fit. On the other hand, it can be rather inconvenient in bad weather. When it rains, you can get soaking wet if you are not prepared for it, so you need to change clothes. Another problem is that your bicycle can get stolen, and it's very likely that the police won't find it.

In general, all means of transport have their positive and negative sides. It's up to you which you prefer. When choosing one, you need take a lot of factors into consideration:
costs, convenience, availability and environmental issues.>> A nyelvvizsgázók további képleírásokat és segédanyagokat itt találnak.2012. november 20., kedd

Random American Slang #4

Most olyan tipikusan amerikai kifejezések következnek, amelyeket elsősorban a beszélt nyelvben, például filmekben, sorozatokban hallhatunk.


flick 
Ez a szó filmet jelent. Internetes filmajánlókban gyakran olvashatjuk a chick flick kifejezést is, amelyet a kifejezetten nőknek szóló filmekre használják.
I haven't seen a flick in a long time.

fox
A fox szó nem csak rókát jelent, hanem azt is, hogy jó csaj.
His older sister is a fox.

freebie
Az ingyenes, potya dolgokra azt mondják freebie.
Luckily, this book was a freebie.

get it
A filmekben milliószor elhangzó kifejezésről van szó. Magyar jelentése: nem értem, nem vágom.
I listened to the joke twive, but I still don't get it.

gig
Bár ez a szó koncertet is jelent, sokszor egy ideiglenes munkára, melóra vonatkozik.
I have a gig on Saturday night from 7.00 to 9.00.

have a go
A have a go kifejezés azt jelenti megpróbálni, belevágni.
Let me have a go at solving the problem.

grand 
Filmekből, sorozatokból ismét ismerősen lehet a grand szó, amely a pénzzel kapcsolatos: ezer dollárt jelent.
His salary is fifty grand.

groovy
Ez a szót fordíthatjuk kellemesnek, divatosnak vagy akár menőnek is.
This music is groovy.>> További amerikai szleng kifejezéseket ezen az oldalon olvashattok.

>> Az eddigi brit és amerikai szleng kifejezésekkel foglalkozó bejegyzések magyar nyelvű magyarázattal itt találhatók.


2012. november 15., csütörtök

Kifejezések, szólások, közmondások képekben #20

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.a stitch in time saves nine -
amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra

Kapcsolódó szavak:
stitch - öltés
sew - varr
needle -
thread - cérna

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.

2012. november 14., szerda

5+1 kifejezés a 'life' szóval

Szókincsbővítés - Most néhány olyan kifejezés következik, amelyekben szerepel a life, azaz élet szó. Mindegyik kifejezés mellett megtalálható a magyar jelentés és egy példamondat is.She's full of life.
1 be somebody's life - vki/vmi az élete (nagyon fontos neki) 
Writing is his life. (Az írás az élete.)

2 bring somebody/something to life - feldob vkit/vmit
Flowers can bring a dull room back to life. (A virágok fel tudnak dobni egy unalmas szobát.)

3 come to life - érdekessé, izgalmassá válik
The match finally came to life in the second half. (A meccs a második félidőben vált izgalmassá.)

4 scare the life out of somebody - halálra rémiszt vkit
You scared the life out of me coming into the room so suddenly. (Halálra rémisztettél azzal, hogy ilyen hirtelen bejöttél a szobába.)

5 full of life - tele van élettel
Simon is a very energetic young guy; he's full of life. (Simon egy nagyon energikus, fiatal pasi. Tele van élettel.)

5+1 that's life - ilyen az élet
It's a pity I can't go on holiday this year, but that's life. (Kár, hogy nem tudok elmenni idén nyaralni, de ilyen az élet.>> Tipp: alkoss a kifejezésekkel saját példamondatokat, hogy könnyebben megjegyezd őket.

>> Többek között a következő szavakkal tanulhattok még hasznos kifejezéseket: jumphearthead.

>> Még több szókincsfejlesztő nyelvleckét ezen az oldalon találtok.

2012. november 13., kedd

A feltételes mondatok - First Conditional

Nyelvtani összefoglaló - Folytatódik az if-es, azaz feltételes mondatokat összefoglaló nyelvtani sorozat. Elsőként a 0. típusú feltétel (zero conditional) szabályait ismerhettük meg, most következik az 1. típusú feltétel (first conditional).


If I have time, I'll watch the first
season of Sherlock.
1. First Conditional

(1) If you study hard, you will pass the intermediate language exam. 
(Ha szorgalmasan tanulsz, le fogod tenni a középfokú nyelvvizsgát.)
(2) If I have time at the weekend, I will watch the first season of Sherlock.
(Ha lesz időm a hétvégén, akkor megnézem a Sherlock című sorozat első évadát.) 
(3) We' won't help them if they call us.
(Nem fogunk segíteni nekik, ha felhívnak.)
(4) She'll forget about your birthday if you don't remind her.
(El fogja felejteni a születésnapodat, ha nem emlékezteted rá.)

2. Használata:

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvés vagy történés a mellékmondatban (if-es) szereplő feltétel esetén fog bekövetkezni


3. Képzése:

A legtöbb esetben az if-es mellékmondatben present simple, azaz egyszerű jelen idő áll, míg a főmondatban will + főnévi igenév van:


tagmondatok sorrendje felcserélhető: teljesen mindegy, hogy az IF-es tagmondat az első vagy a második. 

Ha az IF-es tagmondat a második, akkor a tagmondatok közé nem teszünk vesszőt (3-4).


4. Egyéb használatok:

Milyen igeidők szerepelhetnek még az IF-es tagmondatban (a present simple igeidőn kívül)?

Bár az 1. feltételnél legtöbbször az előző pontban olvasható szerkezetet kell alkalmazni, előfordulnak a következő esetek is:

(5) If we're expecting our friends, we'll need to clean the flat.
(Ha barátainkat várjuk, ki kell takarítanunk a lakást.)

(6) If you have finished using my laptop, I'll put it away.
(Ha már nem használod a laptopom, elteszem.)

A fenti mondatokból látszik, hogy az IF-es tagmondatban szerepelhet present continuous (folyamatos jelen idő) (5) és present perfect (6) is. A present continuous a helyzet folyamatosságát fejezi ki, a present perfect pedig egyfajta befejezettséget sugall.

Ahogy korábban is említettem, ezek ez igeidők viszonylag ritkán jelennek meg az IF-es tagmondatban,  legtöbbször a present simple használandó.


Milyen alakok állhatnak még a főmondatban (a will/won't + ige szerkezeten kívül)?

Az 1. feltétel főmondatában a will/won't + ige szerkezeten kívül még a következő alakok állhatnak (can, might, should):

(7) If you get stuck on the first exercise, I can help you.
(Ha elakadsz az első feladattal, segíthetek neked.)

(8) If the weather is nice, we might go hiking with our friends.
(Ha szép az idő, akkor lehet, hogy elmegyünk túrázni a barátainkkal.)

(9) If he's going to a job interview, he should wear a tie.
(Ha állásinterjúra megy, akkor nyakkendőt kellene viselnie.)


5. Unless (hacsak nem)

(10) Jane will arrive on time unless the train is late.=Jane will arrive on time if the train isn't late.
(Jane időben érkezik, hacsak nem késik a vonat.)
(11) We won't go to the Bahamas unless we win the lottery. = We won't go to the Bahamas if we don't win the lottery.
(Nem megyünk a Bahamákra, hacsak nem nyerjük meg a lottót.)

A IF-es tagmondatban az if helyén állhat az unless kötőszó is, amelynek jelentése hacsak nem. Utána nem állhat tagadás, sem will. 

Figyeljétek meg a fenti mondatokban, hogy az unless-es tagmondat hogyan helyettesíthető egy if-es tagmondattal (>> if + tagadás).
>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.


2012. november 9., péntek

A feltételes mondatok - Zero Conditional

Nyelvtani összefoglaló - A következő hetekben áttekintjük, hogy mit kell tudni a feltételes mondatok különböző fajtáiról. Első alkalommal a 0. típusú feltételre (zero conditonal) vonatkozó szabályokat nézzük meg.


We always buy popcorn if we go to the cinema.
1. Zero Conditional 

(1) If it's sunny, I always go for a walk in the park. (Ha süt a nap, mindig elmegyek sétálni a parkba.)
(2) If she eats a lot of sweet things, she has a stomach-ache. (Ha sok édességet eszik, akkor megfájdul a gyomra.)
(3) My cousin always calls me if she has free time. (Az unokatestvérem mindig felhív, ha van ideje.)
(4) We always buy popcorn if we go to the cinema. (Mindig veszünk pattogatott kukoricát, ha moziba megyünk.)


2. Használata:

A nulladik típusú feltételt általános igazságok leírására használjuk, olyan dolgokat tudunk vele kifejezni, amelyek mindig igazak.


3. Képzése:

Mindkét tagmondatban present simple-t, azaz egyszerű jelen időt használunk:


A tagmondatok sorrendje felcserélhető: teljesen mindegy, hogy az IF-es tagmondat az első vagy a második. 

Ha az IF-es tagmondat a második, akkor a tagmondatok közé nem teszünk vesszőt (3-4).
>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.


2012. november 8., csütörtök

Housework

Szókincsbővítés - a mai nyelvleckéből a házimunkával kapcsolatos szavakat és kifejezéseket tanulhatjátok meg.


Housework
Házimunka
do the housework
household / domestic chores
daily task
make the beds
do the washing up
clean the bathroom and the kitchen
wipe all the surfaces with a cloth
remove the grease
tidy up
throw away the rubbish
broom
sweep the floor
grease
greasy
mud
muddy
dirt
dirty
wash the floors
mop
bucket
vacuum the carpet
vacuum cleaner / hoover
dust the furniture
dusty
elvégzi a házimunkát
mindennapi házimunka
mindennapi feladat
megágyaz
elmosogat
kitakarítani a fürdőszobát és a konyhát
letörölni minden felületet egy ronggyal
eltávolítani a zsírt
összepakol
kidobni a szemetet
seprű
összesöpör
zsír
zsíros
sár
saras
piszok, szenny
piszkos
felmosni a padlót
felmosó
vödör
porzsívóz
porszívó
port töröl
poros


>> Korábban: képleírás a házimunkákkal kapcsolatban

>> Nyelvvizsgára készülsz? Látogass el erre az oldalra, ahol sok hasznos tananyagot találsz.


2012. november 7., szerda

What's the difference? Quiet or quite?

Ismét két olyan szót nézünk meg, amelyeket szóban és írásban rengeteg nyelvtanuló összekever, és helytelenül használ. A kiejtésért kattintsatok a szavakra.


QUIET - csendes 

1. 'Be quiet,' said the teacher. (Legyetek csendben - mondta a tanár.)
2. Ann is very quiet, she doesn't talk too much. (Ann nagyon csendes, nem beszél sokat.)


QUITE - eléggé

1. I must admit that his theory is quite interesting. (Be kell vallanom, hogy az elmélete elég érdekes.)
2. She quite likes musicals. (Eléggé szereti a musical-eket.)
>> Szeretnéd bővíteni a szókincsedet? Kattints ide, és nézz meg még több nyelvleckét!

>> Problémáid vannak a nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra, ahol könnyen érthető, tanulóbarát nyelvtani összefoglalókat találsz.

2012. november 1., csütörtök

TOP5 - October

Most következnek a múlt hónap legnépszerűbb angol nyelvleckéi.


TOP5 - 2012. október

1. Hogyan írjunk jó levelet és fogalmazást? (kötőszavak 1.) 
(Gyűjtemény a kötőszavakról a sikeres írásbeli feladatokhoz.)
(Nyelvtani összefoglaló a present perfect simple és continuous igeidőkrő.l)
3. Szóbeli nyelvvizsga témakörök 1.: Eating
(Az étkezés témáját körüljáró kérdésgyűjtemény.)
(A present perfect és a past simple igeidők összehasonlítása.)
5. Szóbeli nyelvvizsga - kifejezések képleíráshoz
(Képleírásnál szinte mindig használható kifejezések.)