Nyelvtan

Ez az oldal a blogon megjelent nyelvtani magyarázatok gyűjteménye. A magyarázatok könnyen érthető formában, sok-sok példamondattal foglalják össze a legfontosabb nyelvtani szerkezeteket, pont úgy, ahogy egy igazi angolórán is elhangzanak. Érdemes időről időre visszanézni, mert a lista folyamatosan bővül.


(Ha a szókincsedet szeretnéd bővíteni, akkor kattints erre az oldalra.)

Az igeidők:

A jelen idők:
Present Simple
Present Continuous
Present Simple & Continuous (összefoglalás feladatokkal)
Imperative - felszólítás
A 'be' létige jelen és múlt idejű alakjai

A múlt idők:
Past Simple 1.
Past Simple 2.
Past Continuous 1.
Past Continuous 2.
Present Perfect 1.
Present Perfect 2.
Present Perfect 3.
Present Perfect vs. Past Simple
Present Perfect Continuous
Present Perfect Simple vs. Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
Used to do
Past Tenses - összefoglaló a múlt időkről

A jövő idők:
Jövő idők 1. - Be going to do
Jövő idők 2. - Shall/Will Future
Jövő idők 3. - Be Going to vs. Shall/Will, Present Tenses
Jövő idők 4. - When, after, as soon as, until etc.
Jövő idők 5. - Will be doing, will have done, will have been doing

Módbeli segédigék:
Módbeli segédigék 1.: Képesség és lehetőség (can, could, be able to)
Módbeli segédigék 2.: Engedélyadás és -kérés
Módbeli segédigák 3.: Udvarias kérdés, felajánlás, meghívás, javaslat
Módbeli segédigék 4.: Kötelezettség, kényszer, tiltás (must, have to)
Módbeli segédigék 5.: Szükség (need)
Módbeli segédigék 6.: Valószínűség (must, can't, may, might, could)
Módbeli segédigék 7.: Tanács (should, ought to, had better)

A szenvedő szerkezet:

A szenvedő szerkezet 1. (igeidők)
A szenvedő szerkezet 2. (ige + két tárgy; get done)
A szenvedő szerkezet 3. (he is said to...)
A szenvedő szerkezet 4. (műveltetés)

A feltételes mondatok:

A feltételes mondatok - Zero Conditional
A feltételes mondatok - First Conditional
A feltételes mondatok - Second Conditional
A feltételes mondatok - Third Conditional
Kívánság - I wish & If only
A feltételes mondatok és a kívánság - Összefoglalás

A függő beszéd:
Reported Speech - A függő beszéd 1.
Reported Speech - A függő beszéd 2. (kérdések)
Reported Speech - A függő beszéd 3. (igék)

Melléknevek és határozószók:
A melléknevek fokozása (közép- és felsőfok, összehasonlítás)

Mondatszerkesztés:
A határozó helye a mondatban
Kérdések
Kötőszavak 1.
Kötőszavak 2.
Kötöszavak 3.

A főnévi igenév és az -ing-es alak
Igei táblázatok