2012. június 30., szombat

I'm Sorry But Today...


Top 5 - June

Elérkeztünk a hónap végére, így megnézzük, hogy júniusban melyek voltak a leglátogatottabb bejegyzések. Szokás szerint a nyelvtani összefoglalók és a szóbeli nyelvvizsga segédanyagok bizonyultak a legnépszerűbbnek. Következzen a júniusi TOP 5!


TOP5 - 2012. június

(Az igeidők tárgyalása után indult egy másik fontos nyelvtani témakört, a módbeli segédigéket összefoglaló sorozat.)
(Minta képleírás az étkezés témáján belül.)
(Mit mondjunk a vizsgán, ha nem értettünk valamit vagy egy kis időt szeretnénk nyerni?)
(A középpontban továbbra is módbeli segédigék.)
(Az étkezés témakörét körüljáró kérdésgyűjtemény.)


2012. június 26., kedd

What's the Difference? Reply or Replay?

Most két olyan szó következik, amelyek nagyon hasonlóak kiejtésben és írásban egyaránt, így könnyű összekeverni őket. Szóval a kérdés a következő: mi a különbség a reply és a replay között?


REPLY - 1. válaszol, felel 2. válasz, felelet (a kiejtésért kattints ide)

1. He never replied to any of my letters. (Soha nem válaszolt a leveleimre.)
2. I asked her, but she made no reply. (Megkérdeztem, de nem adott választ.)

REPLAY - 1. újrajátszik 2. újrajátszás (a kiejtés itt hallgatható meg)

1. The game will have to be replayed on Tuesday. (Kedden újra kell játszani a mérkőzést.)
2. We watched a replay of the wedding on DVD. (DVD-n újranéztük az esküvőről készült felvételt.)


>> További szókinccsel foglalkozó bejegyzések ezen az oldalon találhatók. 


Good Morning!


2012. június 24., vasárnap

Random American Slang #3

Régen foglalkoztunk már ezzel a témával, így éppen itt az ideje, hogy néhány kifejezés erejéig ismét elmerüljünk az amerikai szlengben. Szokás szerint csupa olyan kifejezés következik, amelyek a nyelvtankönyvekből kimaradtak, viszont az amerikai filmekből vagy sorozatokból ismerősek lehetnek.  


cop
Ezt a szót biztosan mindenki hallotta már, aki életében legalább egy amerikai filmet látott eredeti nyelven. A cop olyan, mint nálunk a zsaru vagy a hekus.
The cop showed me his badge.
Somebody, call the cops!

cram
A cram magyarul magol, biflázik. Jó alternatíva, ha nem akarjuk a study szót huszadjára is megismételni.
He's been cramming for his exams all week.

cream
Most nem a tejszínről, de még csak nem is valami desszertről lesz szó. Ha a cream-et igeként használjuk, akkor bizony jelentheti a következőket is: hazavág, hülyére ver.
Our team creamed them badly.

cut out
A cut out olyasmi, mint nálunk a lelép, lepattan.
It's late. I have to cut out.

deep pockets
Magyarul is szoktuk pénzzel kapcsolatban zsebeket emlegetni, így nem meglepő, hogy angolul a deep pockets is azt jelenti pénzeszsák.
Her boyfriend has deep pockets.

ditch
Ha valamilyen nem kívánatos dologtól vagy személytől szeretnénk megszabadulni, akkor lehet ezt a szót használni.
I'll ditch my younger brother with my grandmother.

dope
A dope szónak kétféle jelentését is megnézzük. Egyrészt tökfej, idióta emberekre lehet mondani, másrészt azt is jelentheti, hogy narkó, anyag.
I can't believe it! He is such a dope.
There are a lot of dope dealers around here.

drag
Ezt a szót emberekre és dolgokra egyaránt használhatjuk, ha azok túlságosan unalmasak, fárasztóak, vagy amire magyarul azt mondanánk, dögunalom.
Talking to him is a drag.
Simon is such a drag.


>> További amerikai szleng kifejezéseket ezen az oldalon olvashattok.

>> Az eddigi brit és amerikai szleng kifejezésekkel foglalkozó bejegyzések magyar nyelvű magyarázattal itt találhatók.

2012. június 21., csütörtök

Módbeli segédigék 3.: Udvarias kérés, javaslat, felajánlás, meghívás

A módbeli segédigék tárgyalása során eddig a képesség és lehetőség, illetve az engedélykérés és -adás témáit érintettük. Most azt nézzük meg, milyen szerkezeteket használhatunk, ha a követezőket szeretnénk kifejezni: udvarias kérdés, kérés, javaslat, felajánlás vagy éppen meghívás. Mindegyikre jellemző, hogy többféleképpen megfogalmazhatjuk, így egyiknél sincs egyetlen helyes megoldás, hanem különféle verziók, amelyeket tetszőlegesen alkalmazhatunk. 


1. Udvarias kérés és kérdés 

(1) Can you help me for a minute, please? (Segítenél egy percre?)
(2) Could you lend me 200 dollars until next week? - Yes, sure. (Kölcsönadnál 200 dollárt jövő hétig? - Igen, persze.)

A could udvariasabb, mint  a can.

A kéréseknél használhatjuk még a Do you mind...? vagy a Would you mind...? szerkezetet is, csak figyeljünk oda, hogy a 'mind' után az ige -ing-es alakban van:

(3) Do you mind sitting next to the window? (Nem bánod, ha az ablak mellé kell ülnöd?)
(4) Would you mind doing the washing up after dinner? (Elmosogatnál vacsora után?)

A Can I/we have...? vagy a Could I/we have...? szerkezetet alkalmazzunk, ha azt szeretnénk, hogy valamit megkapjunk:

(5) Can I have my room key, please? (Megkaphatnám a kulcsomat?)
(6) Could we have the bill, please? (Megkaphatnánk a számlát?)

Ha vásárlásnál, étteremben vagy kávézóban kérünk valamit, akkor elég, ha csak megnevezzük, hogy mit szeretnénk, és utána egy 'please':

(7) Two coffees, please. (Két kávét, legyen szíves.)
(8) A carton of orange juice, please. (Egy doboz narancslevet kérek.)

A fenti mondatok (7-8) előtt az I'd like... és az I'll have... kifejezések is használhatók. A jelentésen természetesen nem változtat.


2. Javaslat

Ha javaslatot szeretnénk tenni, akkor a következő szerkezetek jöhetnek számításba:

(9) I'm not working tonight. Shall we go to the cinema? (Nem dolgozom este, elmegyünk moziba?)
(10) Let's order a pizza or something like that. (Rendeljünk egy pizzát vagy valami ilyesmit!)
(11) Why don't we buy a new camera? This one is very old. (Miért nem veszünk egy új kamerát. Ez már olyan régi.)
(12) We could invite Jamie as well. (Jamie-t is meghívhatnánk.)

Ha ki szeretnénk kérni a másik véleményét:

(13) What shall/should we give Joan for her birthday? - I have no idea. (Mit adjunk Joan szülinapjára? - Fogalmam sincs.)
(14) Where can I get a new battery for my phone? (Hol vehetnék egy új aksit a telefonomhoz?)


3. Felajánlás

Ha felajánljuk, hogy megteszünk valamit, akkor ezt a következő módokon fejezhetjük ki:

(15) I'll help you carry your luggage. (Segítek vinni a csomagodat.)
(16) I can give you a lift if you want. (Elviszlek, ha akarod.)
(17) Shall I switch on the air-conditioner? (Bekapcsoljam a légkondit?)

Ha ételt vagy italt kínálunk:

(18) Would you like a tuna sandwich? - Yes, please. Thank you. (Kérsz egy tonhalas szendvicset? - Igen, köszönöm.)
(19) Will you have a cappucino? - No thanks, I'm fine. (Nem, köszi.)

Közvetlen, baráti társaságban a felszólító mód sem számít udvariatlannak:

(20) Have a muffin. - Thanks. (Vegyél egy muffint. - Köszi.)


4. Meghívás

A meghívásnál ugyanazokat a szerkezeteket alkalmazhatjuk, mint az ételek, italok kínálásánál:

(21) Would you like to have dinner with us? (Velünk vacsoráznál?)
(22) Will you join us for coffee? (Innél velünk egy kávét?)
(23) Come and have a drink with us. (Gyere, és igyál velünk valamit.)>> Az összes eddigi nyelvtani összefoglaló összegyűjtve itt található.


2012. június 18., hétfő

Roleplay – Doing the Shopping

A nyelvvizsgára vagy érettségire készülők hasznosnak találhatják a mai bejegyzést, hiszen a szóbeli vizsgákon a képleírás és az önálló témakifejtés mellett a párban eljátszott szituáció is gyakori feladat.


Ez a szóbeli feladat abból áll, hogy adva van egy szituáció, melyet pár mondatban körülírnak, és azt el kell játszani a vizsgáztatóval vagy a másik vizsgázóval – vizsgatípustól függően. A szituáció elolvasása után két dolgot kell felismernünk: először is milyen témakört érint, tehát milyen szókincsre van szükségünk, illetve milyen nyelvi funkció ismerete szükséges ahhoz, hogy a szituációt megfelelően elő tudjuk adni. (pl.: információt, tanácsot, segítséget kell kérnünk/adnunk, telefonálnunk kell, vagy programot megszerveznünk stb.)

Az előző minta szituációban kellett adni, most egy olyan következik, amelyben a szereplők két különböző dolgot akarnak, így a valamiféle egyezségre kell jutni. Maga a helyzet és a kifejtendő pontok angolul lesznek felvázolva. (Figyelem! Nagyon fontos, hogy a megadott szempontokról mindenképpen szó essék, mivel ennek elmaradása pontlevonással járhat a vizsgán.)

supermarket01
market01

Roleplay – Doing the Shopping
You and your friend have decided to throw a garden party, so you need to do some shopping beforehand. You’d prefer a supermarket but your friend wants to go to the street market. Consider and discuss the details:

- what you’ll need
- convenience
- choice
- quality
- price

Tell your friend your ideas and try to come to an agreement.

You: Well, we need to do some shopping before our garden party. I suppose we could go to the supermarket nearby and buy everything there. We would save a lot of time, I’m sure.
Friend: I don’t think that’s such a good idea. We have plenty of time, so there’s no need to rush. I’d rather go to the market instead. I want to buy a lot of fresh vegetables and meat, and we couldn’t do that in that supermarket you mentioned.
Y: I see. The quality is definitely better at the market, but the prices are higher too.
F: Oh, come on. Don’t worry about the price! We have been planning this party for such a long time.
Y: All right then. But we cannot get everything at one place, you know that.
F: Of course I’m aware of that, so we should make a shopping list now so as not to forget anything. If we go to the market, we’ll need to buy some beef, pork and chicken and a lot of vegetables: potato, tomato, pepper, aubergine, lettuce, onion and garlic. Oh, I almost forgot. We must go to that little bakery for some white and brown bread too.
Y: Yes, but remember that we need fruit too, because I’m going to make fruit salad for dessert. For example lemon, apple, orange and banana. As soon as we get them, we could drive to the supermarket to buy mineral water, soft drinks, beer and wine, and maybe two or three bottles of tequila.
F: And ice-cream!
Y: You’re right. We must buy that too. Do you think we are going to need anything else?
F: I don’t think so, but we can discuss it later on our way to the market, OK?
Y: Fine. What time shall we leave?
F: Now I have some other things to do. Anyway, we’d better do the shopping early in the morning tomorrow.
Y: What about 8 o’clock?
F: Perfect! See you then.
Y: Bye.

(Természetesen ez csak egy minta, és nem az egyedüli helyes megoldása a feladatnak. Viszont érdemes a kiemelt kifejezéseket és szófordulatokat megjegyezni, hiszen is nagyszerűen használhatók.)

>> A szóbeli vizsgákra készülők hasznosnak találhatják a következő oldalt is, ahol többek között minta képleírások is találhatók.

2012. június 14., csütörtök

Módbeli segédigék 2.: Engedélykérés és engedélyadás (can, could, may, be allowed to)

Az igeidők tárgyalása után a múlt héten elkezdtük a módbeli segédigékkel foglalkozó nyelvtani összefoglalókat. Elsőként azt néztük meg, hogyan tudjuk kifejezni a képességet és a lehetőséget különböző segédigékkel. Most következik az engedélykérés és -adás, és ennek különböző módjai: can, could, may, be allowed to.


1. Engedélykérés (can, could, may)

A következőképpen tudjuk kifejezni, ha valamire engedélyt szeretnénk kérni:

(1) Can I use your mobile for a minute? (Használhatom a telefonodat egy percre?)
(2) Could we borrow your lawnmower at the weekend? (Kölcsönkérhetjük a fűnyíródat a hétvégére?)
(3) May I sit here? (Leülhetek ide?)

A could udvariasabb, mint a can. A may viszont meglehetősen hivatalos.

2. Engedélyadás vagy visszautasítás (can, may)

2.1 Engedélyt a can és may segédigékkel adhatunk. (Itt a could már nem használható, csak kérésnél.)

(4) You can use my dictionary if you want.  (Használhatod a szótáramat, ha akarod.)
(5) Could I borrow your calculator? - Of course you can. (Kölcsönkérhetem a számológépedet? - Természetesen, igen.)
(6) You may telephone from here. (Innen lehet telefonálni.)

A may ebben az esetben is túl hivatalos megfogalmazás, éppen ezért inkább írásban használják.


You can't eat here.
2.2 A can't, may not és a mustn't használható az engedély megtagadásakor. (A couldn't nem!)

(7) You can't stay here, I'm afraid. (Attól tartok, nem maradhattok itt.)
(8) Stundents may not use their mobile phones during the exam. (A vizsga ideje alatt a diákok nem használhatják a mobiljukat.)
(9) You mustn't park here. (Itt tilos a parkolás.)


3. Engedélyek és szabályok

3.1 Ha általánosságban beszélünk arról, hogy mi van vagy volt megengedve, akkor a can és could segédigék alkalmazhatóak:

Jelen idő
(10) Students can use pencils when they write the test. (A dolgozat megírásához a diákok ceruzát használhatnak.)
Múlt idő:
(11) In the past, people could drive without a driving licence. (Nagyon régen lehetett autót vezetni jogosítvány nélkül.)

3.2 A be allowed to kifejezés is használható az engedélyek vagy szabályok leírására:

Jelen idő:
(12) They are allowed to make private phone calls in the office. (Személyes telefonhívásokat is intézhetnek az irodában.)
Jövő idő:
(13) Will the children be allowed to leave their bikes in the school yard? (A gyerekek a iskolaudvaron hagyhatják majd a biciklijüket.)
Múlt idő:
(14) She wasn't allowed to open the entrance door. (Nem nyithatta ki a bejárati ajtót.)

3.3 Ha a múltban az engedély általánosan volt igaz, akkor a could és a be allowed to is használható:

(15) As a child, I could always stay up late / I was allowed to stay up late. (Gyerekkoromban mindig sokáig fent maradhattam.)

Ha az engedély konkrét helyzetre vonatkozott, akkor csak a be allowed to alkalmazható:

(16) We weren't allowed to use the photocopier and the printer yesterday. (Tegnap nem használhattuk  a fénymásolót és a nyomtatót.)>> Az összes eddigi nyelvtani összefoglaló összegyűjtve itt található.


2012. június 4., hétfő

Módbeli segédigék 1.: Képesség és lehetőség (can, could, be able to)

Az igeidők után elérkeztünk egy másik fontos nyelvtani témához: a módbeli segédigékhez. Ez a nyelvtan sem mondható rövidnek, így több részben foglaljuk össze, mit érdemes tudni róluk, és mire használhatjuk őket. Először azt nézzük meg, hogyan tudjuk kifejezni a képességet és a lehetőséget, így a mai nyelvlecke főszereplői: a can, could és a be able to.1. can / can't

Wow, I can see now!
(1) Unfortunately, I can't play chess. (Sajnos, nem tudok sakkozni.)
(2) My son can play the guitar a bit. (A fiam tud egy kicsit gitározni.)
(3) Can you come to my wedding? (El tudsz jönni az esküvőmre?)
(4) Peggy can't come to the meeting; she's too busy. (Peggy nem tud jönni a találkozóra, mert nagyon elfoglalt.)
(5) I can't see what's on the board because I've left my glasses in my car. (Nem látom, hogy mi van a táblán, mert a kocsiban hagytam a szemüvegem.)
(6) My grandma is 87, so she can't hear very well. (A nagymamám 87 éves, így nem hall nagyon jól.)

A can segédigével tudjuk kifejezni, ha valamire képesek vagyunk vagy lehetőségünk van rá (1-4). (I can visit you: Meg tudlak látogatni / Meglátogathatlak.) Tagadása: can't (cannot). A can / can't után az ige to nélküli infinitive (szótári) alakban áll.
A can segédigét használjuk még az érzékelést kifejező igék előtt (5-6): see, hear, taste, smell, feel.

2. can / be able to

(7-8) I can speak French. = I am able to speak French. (Tudok franciául.)
(9-10) I can do the shopping tomorrow. = I will be able to do the shopping tomorrow. (Holnap be tudok vásárolni.)
(11) I have been able to write since I was 6. (6 éves korom óta tudok írni.)
(12) Jane would like to be able to dance. (Jane szeretné, ha tudna táncolni.)
(13) She likes being able to understand new grammar quickly. (Szereti, hogy gyorsan megérti az új nyelvtani szerkezeteket.)
(14) I might be able to help you. (Lehet, hogy tudok segíteni.)

A képesség kifejezésére a be able to kifejezést is használhatjuk jelen és jövő időben (7-10), ilyen esetben a can és a be able to jelentése megegyezik, mindössze annyi a különbség, hogy a be able to-t ritkábban használják, mert hivatalosabbnak hat. Viszont vannak olyan esetek, amikor kizárólag a be able to alkalmazható a képesség kifejezésére. Ilyen például a present perfect (11), ha  to + infinitive (12) vagy -ing-es alakról (13) van szó vagy egyéb segédigék után szeretnénk képességről beszélni (14). (Figyelem! Ilyen és ehhez hasonló szerkezetek nem léteznek: will can; may can; must can stb.)

3. could / was/were able to

(15) His daughter could speak well when she was 2. (A lánya 2 éves korában már nagyon jól tudott beszélni.)
(16) I couldn't buy that T-Shirt yesterday. (Nem tudtam megvenni azt a pólót tegnap.)
(17) My sister was able to fix her DVD player alone. (A nővérem egymaga meg tudta javítani a DVD lejátszót.)
(18) They couldn't / weren't able to sell their house. (Nem tudták eladni a házukat.)
(19) Could you / Were you able to contact him? (El tudtad érni?)
(20) I'm so hungry, I could eat a horse right now! (Olyan éhes vagyok, hogy egy lovat is meg tudnék enni!)

A can módbeli segédige múlt idejű alakja a could, tagadásban couldn't (could not) (15-16). Múlt időben is használhatjuk a be able to kifejezést (was/were able to), azonban állító mondatokban jelentésbeli különbség van a could és a was/were able kifejezések között. A could egy általános múltbeli képességet fejez ki (15), míg a was/were able to egy adott szituációra vonatkozik, amikor sikerült valamit megcsinálni (17). Ez a különbség csak az állító mondatokra vonatkozik tagadásban (18) és kérdésben (19) teljesen mindegy, hogy melyiket használjuk.
Fontos még megjegyezni, hogy a could nem csak múlt időre vonatkozhat, hanem feltételes mód kifejezésére is alkalmas (pl.: tudnék)(20). >> Az összes eddigi nyelvtani összefoglaló összegyűjtve itt található.