2017. január 20., péntek

Esszé minta az írásbeli nyelvvizsgákra

Esszé - ez az egyik legjobban rettegett írásbeli feladat, nem is sokan választják a nyelvvizsgákon, pedig a jól követhető szabályok alapján nem is olyan bonyolult a kivitelezése. Most következik egy rövid összefoglaló az esszéírás rejtelmeiről egy mintával, amely után remélhetőleg kicsit könnyebb lesz megbarátkozni az írásbeli feladatok ezen típusával is.We are what we wear – or not?
It is widely believed that the clothes we wear determine how the world sees us. I am also convinced that our appearance plays an important role when other people judge us. (#1)
Our profession is one of the main reasons why we feel that our look is extremely important. If you have a responsible job, like a lawyer or a bank clerk, you are not allowed to wear casual clothes, but only smart ones because it is expected from you. What is more, an elegant appearance suggests a trustworthy and respectable person.(#2)
Another aspect that our looks can show is our style or worldview. Many people tend to wear certain clothes to express their musical taste or a particular belief. For example, the hippies in the 1960s prefered very colourful and striking outfits which reflected their laid-back and peaceful attitude towards life. (#2)
On the other hand, we sometimes do not have the opportunity to wear what we really like. For example, we cannot afford to do so, or our personal style is not suitable at work or for the people we spend time with. (#2)
In conlusion, we can point out that our appearance conveys an important message about our work, style or personality; however, we must not over-generalize since there are always exceptions. (#3)
Esszé - a következőket kell mindenképpen betartani a feladat teljesítésekor:
ellentmondásos/provokatív állítástöbb nézőpontból megvitatni, fontos a jól felépített, követhető gondolatmenet (nem baj, ha nem a saját véleményed)
→ kiindulás: pro/kontra érvek összegyűjtése → válaszd ki, milyen érveket használsz fel az írásodban

Nyelvezete:
formális szöveg → nincsenek összevont alakok (pl.: don't helyett do not, isn't helyett is not stb.)
→ távolságtartó, tárgyilagos stílus, mivel a hangsúly az érveken van

A következő szerkezetet kell követni, ha egy hatékonyan felépített esszét szeretnénk írni:
(#1) Nyitó bekezdés:
→ az olvasó figyelmének felkeltése (erős példa vagy hangzatos vélemény)
egyértelműen közöld az álláspontodat (kerüld a direkt utalást a címre)
(#2) Részletezés (2-3 bekezdés):
→ minden bekezdés első kulcsmondatában legyen a kiválasztott témára vonatkozó fő érv a bekezdés többi mondata ezt támasztja alá
3 lehetőség a részletezés felépítésére:
→ az összes bekezdésben a saját álláspontod mellett érvelsz (nincsenek ellenérvek)
→ minden bekezdésben egy ellenérv
→ 2 bekezdés a saját álláspontod mellett és a 3. bekezdésben összefoglalod az ellenérveket
Figyelem! A kötőszavaknak itt van a legnagyobb jelentőségük → logikai kapcsolatok (ne legyen firstly, secondly stb.) Fontos, hogy indokolatlanul ne használjuk őket.
(#3) Zárás:
→ a korábbi érvek szó szerinti megismétlése nélkül kell megfogalmazni a zárókövetkeztetést
→ ide ne írj új érveket


Következik >> Újságcikk minta az írásbeli nyelvvizsgákra

2017. január 13., péntek

Ügyintézői levél minta az írásbeli nyelvvizsgákra

Levélírás - minden nyelvvizsgán mérik az íráskészséget, így elkerülhetetlen, hogy levelet vagy fogalmazást írjunk. Gyakran kérnek úgynevezett ügyintézői levelet (pl. Euroexam - transactional writing), amelyben egy konkrét ügyben kell információt kérnünk vagy adnunk. A következő bejegyzés egy mintalevélen keresztül ad tippeket arra, hogy milyen egy jól sikerült ügyintézői levél. FELADAT: 
Írjunk e-mailt egy angliai nyelviskolának, amelyben információt kérünk a nyelvtanfolyamaikról. 

(A legtöbb nyelvvizsgán az utasítást angolul adják meg: Write an e-mail to a language school asking some information about their language courses.)
Dear Sir/Madam,
I am writing to ask some information about your intensive language courses. I am visiting my friend in Bournemouth in July, so I have decided to apply for a course to improve my English.(#1)

I have been learning the language at a private teacher for three years, and according to her I am getting better and better. At the moment I am learning from an intermediate coursebook, so I am particularly interested in courses at this level. (#2)

As a result, I would be grateful if you could send me some information about the dates and costs of your intermediate courses. I would also like to know if you run courses which focus on communication skills.(#2)

I can be contacted at this e-mail or by mobile phone. My phone number is +3630 444 5555. (#3)

I am looking forward to your reply.(#3)

Yours faithfully,

Anna KovácsA következőket kell mindenképpen betartani a feladat teljesítésekor:
- arról írjatok, amiről a feladat szól (kicsit triviális, de nagyon könnyű eltérni a tárgytól)
- a szöveg legyen összefüggő, és ne egymás után "dobált" mondatok sokasága → kiemelt szerepe van a kötőszavaknak, melyekről bővebben itt is olvashattok
- nyelvezete: formális, udvarias, valamennyire távolságtartó kommunikáció
- megfelelő megszólítás és elköszönés
- nincsenek összevont alakok (pl.: don’t, haven’t → helyette: do not, have not stb.)
- ügyeljetek a lentebb található hármas szerkezetre (nyitás, részletezés, zárás)

(#1) NYITÓ BEKEZDÉS:
- az elérni kívánt cél pontos megfogalmazása
- fejléc nem kell (címzett, feladó stb.), mivel e-mail
(#2) RÉSZLETEZÉS (2-3 bekezdés):
- a témától függően kifejted mindazokat a részleteket, amelyekre szeretnéd, hogy a címzett reagáljon
- röviden, célirányosan kell fogalmazni
- udvarias kérdések, lehetőleg függő beszédben

(#3) ZÁRÁS:
- ügyintézés lezárása, jelezd az olvasónak, hogy mit vársz tőle
- végül rövid elbúcsúzás2017. január 10., kedd

Questions, questions, questions

Nyelvtan - Gyakran még a gyakorlott nyelvtanulók is összezavarodnak, ha kérdéseket kell feltenniük angolul. A következő rövid nyelvtani összefoglalóból kiderül, amit erről a témáról tudni érdemes.


1. Kérdések módbeli segédigék és segédigével képzett igeidők (be, have stb.) esetén

A módbeli segédigék (can, could, should, will, would stb.) 
és a segédigével képzett igeidők (present continuous, past continuous, present perfect simple, present continuous, be going to, stb.) esetén a kérdéseknél megfordul a szórend az állító mondatokhoz képest:

kérdőszó
segédige
alany
ige
a többi mondatrész
Can
you
speak
English?
What
should
I
do?
Have
you
seen
this film?
Why
are
they
laughing?

2. Kérdések egyszerű jelen és múltban (do, does, did)

Egyszerű jelen és múlt időben az állító mondatoknál nem használjuk a do, does, did segédigét (kivéve hangsúly lsd. 1B lecke), viszont a kérdő mondatoknál igen. Ezért a kérdő szórend az előző ponthoz hasonlóan alakul:

kérdőszó
segédige
alany
ige
a többi mondatrész
Do
you
work
here?
Did
they
call
you?
When
does
she
get up?
How often
do
you
visit
them?


3.Tagadó-kérdő mondatok

Gyakran használhatjuk a kérdéseket tagadó formában, ha meglepetést szeretnénk kifejezni, vagy ha a másiktól egyetértést várunk:

kérdőszó
segédige
alany
ige
a többi mondatrész
Why
don’t
you
like
this painting?
Didn’t
you
finish
your homework?
Isn’t
my new dress
beautiful?
Aren’t
they
acting
strange?


4. Előljárószavak a kérdések végén

Ha az igét előljárószó (in, on, about, from, stb.) követi, akkor ezek a kérdések végére kerülnek:

kérdőszó
segédige
alany
ige
előljárószó
What
are
they
talking
about?
Where
do
they
come
from?
Who
did
you
learn
from?

A fenti kérdések rövidebben:
  • What about?
  • Where from?
  • Who from?

5. Kérdések segédigék nélkül

A fentiekben látható fordított szórendet nem használhatjuk egyszerű jelen és múlt esetén, ha alanyra vagy jelzőjére (minőség, mennyiség) kérdezünk rá. Tehát ezekben a kérdésekben nem szerepel a do, does, did segédige:

kérdőszó
ige
a többi mondatrész
Who
wrote
this song?
Which girl
helps
him?
How many people
came
to the concert?
Who
loves
him?

6. Közvetett (udvarias) kérdések

Udvarias kérdések esetén egyenes szórendet használunk a bevezetés után:

bevezetés → kérdő szórend
if/whether (eldöntendő kérdések)
vagy
kérdőszó (kifejtendő kérdések)
egyenes szórend
Do you know
if/whether
there
is
a bank near here?
Can you tell me
if/whether
this train
goes
to Madrid?
Could you tell me
when
the conference
starts?
Do you know
how much
this pullover
costs?
Could you tell me
where
she
lives?

>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.