2012. január 31., kedd

Present Perfect Continuous (I have been doing)

Következik egy újabb igeidő: a present perfect continuous. Szintén nincs magyar megfelelője, így az angol elnevezést fogjuk használni. Bevezetőnek legyen elég annyi, hogy az eddig megismert present perfect (simple) folyamatos változata. (Lehet, hogy többen sokkot kapnak, hogy a “hülye angolok” megint mindent túlbonyolítanak, hiszen már egy rakás igeidőt átvettünk, de ígérem, ez a nyelvtan sem lesz olyan bonyolult.)


1. Először nézzük meg a következő néhány példát!

(1) I’m so exhausted! I have been cleaning my flat all afternoon.
(2) “Why is she so angry?” “Because she has been arguing with the guy next door.
(3) I’ve been watching ‘The Lord of the Rings’  trilogy for 7 hours.
(4) How long have you been saving money to travel to India?
(5) My husband hasn’t been sleeping well recently.
(6) Kate has been playing chess since she was eight years old.

A fenti mondatokban a kiemelt igék present perfect continuous alakban állnak. Sokszor akkor használjuk, ha olyan dolog történt a jelen pillanattal bezárólag, amely valahogyan kihat a jelenre: (1) Olyan fáradt vagyok! Egész délután a lakást takarítottam. (Tehát fáradt vagyok, mert mostanáig takarítottam. (2) Miért olyan mérges? Mert a szomszédjával vitatkozott. (Itt a vita eredménye az, hogy mérges.)

A következő két mondatból látszik, hogy a present perfect continuous igeidőt akkor is alkalmazzuk, ha arról mesélünk, hogy valami mennyi ideje tart: (3) Már 7 órája nézem A gyűrűk ura trilógiát! (4) Mióta spórolsz arra, hogy Indiába utazhass? Itt a present perfect simple-hez hasonlóan működnek a for, a since szavak és kérdőszóként a how long is.

Az utolsó két mondatban olyan cselekvésről van szó, amely egy bizonyos idő óta ismétlődően fordul elő: (5) A férjem mostanában rosszul alszik. (6) Kate 8 éves kora óta sakkozik. Szóval a cselekvésnek nem kell feltétlenül egyfolytában történnie, elég ha ismétlődően fordul elő egy meghatározott idő óta.

2. A present perfect continuous képzése:

(+) Állító mondatok: have / has been doing
I have been waiting for him for an hour. (Egy órája várok rá.)
He has been sending e-mails all day. (Egész nap e-mail-eket küldözgetett.)
They’ve been collecting stamps since they were at school. (Gyerekkoruk óta gyűjtik a bélyegeket.)
Mary’s been preparing for her exams. (Mary a vizsgáira készült.)

(Az utolsó két mondatban láthatjátok, hogy a have és has segédigéket itt is használják rövidítve.)

(-) Tagadó mondatok: haven’t (have not) / hasn’t (has not) been doing
You haven’t been answering my calls lately. (Mostanában nem válaszolsz a hívásaimra.)
Her co-worker hasn’t been doing his job properly. (A munkatársa nem végezte a munkáját rendesen.)

(?) Kérdő mondatok:
Have you been reading this book? (Ezt a könyvet olvastad?)
Has she been looking for her lost key? (Az elveszett kulcsait kereste?)
How long have you been downloading this film? (Mióta töltöd le ezt a filmet?)
Why has he been acting so weird? (Miért viselkedett olyan furcsán?)

3. A present continuous és a present perfect continuous összehasonlítása:

I can’t answer the phone right now. I’m working.(Azért nem tudom felvenni a telefont, mert most dolgozom.)
I can’t concentrate now because I’ve been working all day.(Azért nem tudok figyelni, mert mostanáig dolgoztam, szóval valószínű, hogy most kimerült vagyok.)

4. Gyakorlati példaként hallgassuk meg a következő dalt szöveggel együtt, amely hemzseg a present perfect continuous szerkezettől:


Laugh, I Nearly Died

I've been travelling but I don't know where
I've been missing you but you just don't care
And I've been wandering, I've seen Greece and Rome
Lost in the wilderness, so far from home
Yeah, yeah
I've been to Africa, looking for my soul
And I feel like an actor looking for a role
I've been in Arabia, I've seen a million stars
Been sipping champagne on the boulevards - yes
I'm so sick and tired
Trying to turn the tide, yeah
So I'll say my goodbye
Laugh, laugh
I nearly died
I've been down to India, but it froze my bones
I'm living for the city, but I'm all alone
I've been travelling, but I don't know where
I've been wandering, but I just don't care
I hate to be denied
How you hurt my pride
I feel pushed aside
But laugh, laugh, laugh
I nearly died
Been travelling far and wide
Wondering who's going to be my guide
Living in a fantasy but it's way too far
But this kind of loneliness is way too hard
I've been wandering, feeling all alone
I lost my direction and I lost my home...Well
I'm so sick and tired
Now I'm on the slide
Feeling so despised
When you laugh, laugh
I almost died
(Been travelling far and wide
Wondering who's going to be my guide)
I hurt my pride, hurt my pride, hurt my pride
(Been travelling far and wide)


>> Következik: Mi a különbség a present perfect simple és continuous között?

>> Korábban: További nyelvtani összefoglalókért kattints ide.

>> Tipp: kattints a print gombra, és töltsd le a nyelvtani összefoglalókat pdf formátumban, hogy bármikor el tudd őket olvasni!

2012. január 30., hétfő

10 nélkülözhetetlen kifejezés a 'do' igével

A múlt héten a make igével néztünk meg néhány hasznos kifejezést, most következzen a do. (Tipp: bármilyen kifejezésben is forduljon elő, az alapjelentése mindegyiknél kitűnik: valamilyen cselekvést végrehajtani.)

do your best - megtesz minden tőle telhetőt
I did my best in the language exam.

do damage - kárt tesz
The storm did some damage to our house.

do an experiment - kísérletet végez
We are doing an experiment to test how the metal reacts with water.

do an exercise - megcsinál egy feladatot
The teacher told us to do exercise 5 on page 13.

do someone a favour - valakinek szívességet tesz
Can you do me a favour?

do harm - kárt okoz
Changing the rules may do more harm than good.

do your hair - beállítja/megcsinálja a haját
Wait a minute! I need to do my hair.

do your homework - elkészíti a házi feladatát
Do you usually do your homework straight after school?

do the ironing / shopping / washing etc. - kivasal / bevásárol / kimos stb.
If you do the ironing, I'll do the shopping.

do some work - (egy kicsit) dolgozik
We'll do some work on our project, and then we can leave.

2012. január 27., péntek

13 hasznos kifejezés a 'make' igével

I need to make a choice.
Sokkal könnyebben megy a szótanulás, ha a szavakat nem önállóan, hanem kifejezésekként próbáljuk megjegyezni. Az itt található kifejezések mindegyikében megtalálható a make szó, amelynek alapjelentését a következőképpen foglalhatjuk össze: valamit létrehozni. Ez talán némi segítséget nyújthat a tanulásban is. Mivel szóban és írásban is nagyon gyakran előfordulnak, nyelvvizsgára készülőknek melegen ajánlott áttanulmányozni őket.make arrangements for - lépéseket, előkészületeket tesz vmire, intézkedik
Our school can make arrangements for pupils with special needs.

make a change / changes - változtatásokat végrehajt
The new boss are going to make some changes.

make a choice - választ
She had to make a choice between her career and her family.

make a comment / comments - megjegyzést tesz
Would you like to make any comments?

make a contribution to - közreműködik
She made a useful contribution to the discussion.

make a decision - döntést hoz
It's you who has to make a decision, not me.

make an effort - erőfeszítést tesz
He's making every effort to pass his language exam.

make an excuse - kifogást talál, szabadkozik
I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home.

make friends - barátkozik
She's not very good at making friends.

make an improvement - javulást, fejlődést ér el
Repainting the room has really made an improvement.

make a mistake - hibázik
I made several mistakes in the exam.

make a phone call - telefonál
I need to make a phone call before dinner.

make progress - fejlődik
Dan is really making progress with his schoolwork.


> Következik: kifejezések a do igével

2012. január 26., csütörtök

Present Perfect vs. Past Simple

A változatosság kedvéért a mai bejegyzés egyik főszereplője még mindig a present perfect, az eddigiekhez képest annyi különbséggel, hogy most a present perfect és a past simple közötti különbségeket nézzük meg részletesen. (Mindkét igeidő korábbi összefoglalóit itt találjátok meg.)


1. Mostanra már kiderült, hogy a present perfect szerkezetet nagyon sokszor múltidőként fordítjuk magyarra. Felmerül a kérdés, hogy mikor kell ezt és nem a past simple igeidőt használnunk? A válasz remélhetőleg a következő példamondatokból kiderül.

I've seen Big Fish twice.
I saw it in 2007 and 2010.
(1) I've seen Big Fish twice. (Kétszer láttam a Nagy hal című filmet.)
(2) I saw Big Fish  in 2007 and 2010. (2007-ben és 2010-ben láttam a Nagy halat.)

Az (1) mondat present perfect-ben áll, hiszen mostanáig kétszer láttam a filmet. Nem az a fontos, hogy mikor, hanem az, hogy hányszor. A (2) példában múlt időt használunk, mert pontosan megadjuk az időpontokat, hogy mikor láttuk a filmet.

(3) How long have you been married to John? (Mióta vagy házas John-nal?)
(4) How long were you married to John? (Meddig voltatok házasok John-nal?)

A (3) mondat present perfect szerkezete azt mutatja, hogy még mindig házasok, míg a (4) múltideje arra utal, hogy már nem, szóval elváltak.

(5) I've bought a new book. (Vettem egy új könyvet.)
(6) I bought a new book yesterday. (Tegnap vettem egy új könyvet.)

Az első esetben (5) elújságolom a beszélgetőtársamnak, hogy vettem egy új könyvet, számára ez új információ, illetve maga a vásárlás ténye a fontos. A másik mondatban (6) már az a lényeg, hogy mikor vettem ezt a könyvet. (Ebből is látszik, hogy ugyanazt az eseményt kétféle igeidőben is elő tudom adni, attól függően, hogy mit szeretnék hangsúlyozni.)

(7) How long have you had this hideous jacket? (Mióta van meg ez a szörnyű dzsekid?)
(8) When did you buy this hideous jacket? (Mikor vetted ezt a szörnyű dzsekit?)

A (7) példában arról beszélünk, hogy valami mennyi ideje tart (magyarul a múltban elkezdődött valami, és még mindig tart). A másik mondatban egy konkrét múltbeli eseményre kérdezünk rá a when kérdőszó segítségével. Fontos megjegyezni, hogy a when soha nem áll a present perfect szerkezettel.

A fenti példamondatokból egyértelműen látszik, hogy a present perfect-ben a múlt és a jelen mindig kapcsolatban van egymással. Ezzel szemben a past simple kizárólag a múltban történt események leírására használható, olyan dolgokról van szó, amelyeknek már semmi közük a jelenhez.

2. Interaktív gyakorló feladatok:

Past Simple or Present Perfect 1.
Past Simple or Present Perfect 2.
Past Simple or Present Perfect 3.
Past Simple or Present Perfect 4.


>> To be continued: hamarosan a present perfect continuous összefoglalása

>> Tipp: Még több nyelvtani összefoglalóért kattintsatok ide.


Greater Purpose2012. január 25., szerda

What Clothes Do You Usually Wear?

A következő videó és ábra az öltözködéssel kapcsolatos szókinccsel foglalkozik - természetesen a teljesség igénye nélkül.


shirt - ing
trousers - nadrág
jacket - dzseki, blézer, zakó
shoe(s) - cipő
skirt - szoknya
dress - női ruha
sock(s) - zokni
sweater - pullóver
coat - kabát
belt - öv
Tipikus hibák #5: borrow/lend

BORROW / LEND

*helytelen:
(1) Can you borrow me some money? (Kölcsön tudnál adni egy kis pénzt?)
(2) Can I lend your car? (Kölcsönkérhetem az autódat?)

A borrow és a lend szavakat nagyon sokszor rosszul használják, és a jelentésüket felcserélik.

borrow - kölcsönkér
lend - kölcsönad

Tehát a fenti mondatok helyesen így néznek ki:

(1) Can you lend me some money?
(2) Can I borrow your car?

> Még több tipikus hiba itt.


2012. január 24., kedd

Disturbingly Cute Bunny


Present Perfect 3. (I have done)

A mai nyelvtani összefoglalónk középpontjában is a present perfect szerkezet áll. (Az eddigiekről itt és itt olvashattok.) A következőkben két gyakori használatával ismerkedünk.


1. Ha olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk, amely nem fontos, hogy mikor történt, ráadásul a hallgatóságunk számára újdonság, akkor present perfect használandó. (például, ha egy hírről hallunk a TV-ben)

(1) A plane has crashed in Spain. (Lezuhant egy gép Spanyolországban.)
(2) They have built a new house. (Építettek egy új házat.)

Viszont ha mesélünk az esemény részleteiről is, akkor azok a dolgok már past simple igeidőben állnak:

(1) A plane has crashed in Spain. It happened 2 hours ago. 120 people were killed in the accident. (Lezuhant egy gép Spanyolországban. Két órával ezelőtt történt. 120 ember halt meg a balesetben.)

(2) They have built a new house. It cost a lot of money. They moved in last week. (Építettek egy új házat. Sok pénzbe került. Múlt héten költöztek be.)


2. Ha valami a múltban kezdődött, még mindig tart, és azt is elmondjuk, hogy mennyi ideje tart, akkor szintén present perfect-et kell alkalmaznunk.

I've been a huge fan of 'House' for ages.
I've been a huge fan of House for ages. (Már régóta hatalmas rajongója vagyok a Doktor House-nak.)
She's known her best friend for fifteen years. (15 éve ismeri a legjobb barátját.)

My cousin has worked for that company since 2006. (Az unokatestvérem 2006 óta dolgozik annál a cégnél.)
You've been a good swimmer since you were a child. (Gyerekkorod óta jó úszó vagy.)

A for és a since szavakkal tudjuk kifejezni, hogy valami mennyi ideje tart:
FOR + időtartam (pl.: for ages, for ten minutes, for three weeks, for a year stb.)
SINCE + időpont (pl.: since Monday, since 2 o'clock, since Christmas, since last year, since we first met stb.)3. A következő linkeken gyakorló feladatokat találhattok (az összes feladat interaktív, így rögtön le tudjátok magatokat ellenőrizni):

Present Perfect (állító mondatok)
Present Perfect (tagadó mondatok)
Present Perfect (never)
Present Perfect (kérdések 1.)
Present Perfect (kérdések 2.)
Present Perfect (mix)
Present Perfect (1. teszt)
Present Perfect (2. teszt)
Present Perfect (3. teszt)


>> To be continued: a past simple és a present perfect összehasonlítása

>> Tipp: Még több nyelvtani összefoglaló itt található.


2012. január 20., péntek

U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking for

A mai present perfect gyakorlást a U2 szállítja. A dalszövegben kiemeltem a present perfect alakban álló igéket. Have fun!Still Haven't Found What I'm Looking for

I have climbed highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I have run
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for

I have kissed honey lips
Felt the healing in her fingertips
Burning like a fire
This burning inside her

I have spoken with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone

But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for

I believe in the Kingdom Come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
But yes I'm still running

You broke the bonds
And you loosed the chains
Carried the cross
Of my shame
Oh my shame
You know I believe it

But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for


Happy Birthday! Ooops...


2012. január 19., csütörtök

Present Perfect 2. (I have done)

Agent Cooper has just had a cup of coffee.
Folytatjuk a present perfect legjellemzőbb használatainak összefoglalását. Mielőtt továbblépünk érdemes újra áttekinteni az eddig leírtakat, hogy biztos egyértelmű legyen, mit miért használunk. A továbbiakban olyan gyakran előforduló példákat olvashattok, amelyek esetében tipikusan present perfect-et kell alkalmazni.1. ever / never

Have you ever seen him in a pink suit? (Láttad már valaha rózsaszín öltönyben?)
Please remember that I have never forgotten your birthday. (Légy szíves, emlékezz rá, hogy soha nem felejtettem el még a szülinapodat.)

(Mivel az angolban kétszer nem tagadunk egy mondatban, a never szó esetén az ige nem áll tagadóalakban!)

2. how many times?

How many times have I explained it to you? (Hányszor magyaráztam már el ezt neked?)
They've called you six times. (Már hatszor hívtak telefonon.)

(Ha rákérdezünk, hogy valami hányszor történt meg mostanáig, akkor a how many times kérdőszót és a present perfect-et kell használjuk. A válaszban megadhatjuk, hogy valami hányszor következett be: once, twice, three times, four times stb.)

3. just / already / yet / still

Agent Cooper has just had a fine cup of coffee in Double R. (Cooper ügynök épp most ivott meg egy finom csésze kávét a Dupla R Kávézóban.)

(Ha ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy valami épp most történt meg, akkor a just szót a have és az ige 3. alakja közé tesszük.)

The children have already seen Harry Potter. (A gyerekek már látták a Harry Pottert.)

(Ha azt akarjuk kiemelni, hogy valami már megtörtént, akkor ezt already szóval tehetjük meg. Csak állító mondatban használjuk, az already a have és az ige 3. alakja közé kerül.)

Have you seen Twin Peaks, one of my favourite series yet? (Láttad már az egyik kedvenc sorozatomat, a Twin Peaks-t?)

She hasn't packed her suitcase yet. (Még nem csomagolta össze a bőröndjét.)

(A yet szót kérdő és tagadó mondatokban használjuk. Mindkét esetben a mondat végére kerül. Kérdésekben azt tudjuk kihangsúlyozni, hogy valaki megcsinált-e már valamit, míg a tagadó mondatokban azt írjuk le, hogy valami még nem történt meg.)

Bono sings: 'I still haven't found what I'm looking for'. (Bono arról énekel, hogy még mindig nem találta meg, amit keres.)

(A still ebben az esetben ugyanazt tudja kifejezni, mint a yet a tagadó mondatokban. Tehát valami még nem következett be. A különbség csak annyi, hogy a still szó a haven't vagy hasn't segédigék előtt áll.)

4. been / gone

She has been to Disneyland. (Már járt Disneyland-ben - de már visszajött.)
She has gone to Disneyland. (Elment Disneyland-be, és még ott is van.)

(A fenti két mondat szerintem nem szorul magyarázatra, és látszik, hogy mi a jelentésbeli különbség a been és a gone között.)

5. today / this week / recently / in the past few weeks / so far etc.

My husband hasn't read the papers today. (A férjem ma még nem olvasta az újságokat.)
I have met him three times this week. (Ezen a héten már háromszor találkoztam vele.)
Have you talked to her recently? (Beszéltél vele mostanában?)
We haven't had problems with our supplier so far. (Mostanáig még nem voltak gondjaink a beszállítónkkal.)

(Az előbbi példák olyan esetekre vonatkoznak, amikor az időszak, amiről beszélünk még nem zárult le, így present perfect-et kell használnunk.)

6. It's the first time...

It's the first time (that) she has been to a second-hand shop. (Ez az első alkalom, hogy turkálóban van.)
It's the third time (that) he has seen a UFO. (Ez a harmadik alkalom, hogy UFO-t lát.)

(Ha úgy kezdjük a mondatot, hogy elmeséljük, valami hanyadszorra történik meg, akkor utána present perfect áll a következő tagmondatban, amit magyarban jelen időnek fordítunk. A két tagmondat közötti that kötőszó kimaradhat.)


>> To be continued: további példák és feladatok hamarosan!


>> Tipp: Még több nyelvtani összefoglaló itt található.

What Kind of Person Are You?


2012. január 18., szerda

Present Perfect 1. (I have done)

Az igeidők közül most következik az angolul tanulók (egyik) legnagyobb "mumusa" a present perfect. Mivel a magyar nyelvben nincs hasonló szerkezet, először kissé nehéz lehet megérteni, miért kell használnunk egy olyan igeidőt, amely hol múlt, hol jelen időként viselkedik. (Ezért is használják a magyar nyelvű nyelvtankönyvek is a present perfect elnevezést, mert nincs olyan fordítás, amely pontosan átadná, milyen esetekben is lehet alkalmazni.) Természetesen nem kell megijedni, nem olyan drámai a helyzet. Igaz, elsőre kissé szokatlan, de megfelelő mennyiségű gyakorlással ezt az igeidőt is könnyedén elsajátíthatjuk.


1.  Nézzük meg a következő példamondatokat!

(1) I have never visited the Colosseum.
(2) Have you ever met a famous filmstar?
(3) She has been to Egypt three times.
(4) Oh dear, I have cut my fingers!
(5) Look! I have made a delicous cherry pie.


Look! I've made a delicious cherry pie.
A kiemelt igék mind present perfect-ben állnak. Az első két mondatban olyan élményekről beszélünk, amelyek a múltban történtek, de nem az a fontos, hogy mikor következtek be, hanem az, hogy a jelen pillanattal bezárólag már megtörténtek: (1) Még sosem látogattam el a Colosseumhoz., (2) Találkoztál már valaha egy híres filmsztárral? A harmadik példa is hasonló, hiszen itt sem az időpont a lényeges, hanem az, hogy valami mostanáig hányszor következett be: (3) Ő már háromszor volt Egyiptomban
A következő két mondat olyan történéseket ír le, amelyek szintén a múltban a következtek be, de kihatással vannak a jelenre, vagy úgyis mondhatnánk, a cselekvésnek látható eredménye van a jelenben: (4) Te jó ég, megvágtam az ujjam! (az eredmény: vérzik az ujjam), (5) Nézd! Készítettem egy finom cseresznyés pitét (az eredmény: ott a pite az asztalon).

Tehát összefoglalva a present perfect-nek két jellemző használata van. (1) Egyrészt olyan cselekvésekre és történésekre használjuk, amelyek a múltban történtek, de nem az a fontos, hogy mikor következtek be, csak az, hogy a jelen pillanattal bezárólag már megtörténtek valamikor. (2) A másik használata olyan cselekvésekre és történésekre alkalmazható, amelyek a múltban történtek, és valamilyen módon kihatnak a jelenre, vagy valamilyen szemmel látható eredményük van a jelenre nézve. 

Bármelyik használatáról legyen is szó, a lényeg: a present perfect-ben a múlt és a jelen mindig összekapcsolódik.

2. A present perfect képzése: have / has + done (az ige 3. alakja)

(+) Állító mondatok:
My cat has caught a nice white mouse. (A macskám fogott egy aranyos fehér egeret.)
She's found a new boyfriend - again. (Talált egy új barátot - már megint.)
I have seen Moulin Rouge fifteen times. (Már tizenötször láttam a Moulin Rouge-t.)
Thank God! They've passed their language exam. (Hála Istennek! Sikerült a nyelvvizsgájuk.)

A present perfect szerkezet a következőképpen néz ki: have / has + az ige 3. alakja. E/3.-ben has, a többi esetben mindig have használandó. (A has és a have segédigéknek rövidítése: 's és 've.)
Az ige 3. alakja ugyanúgy viselkedik, mint a múlt idejű alak: a szabályos alakok -ed végződést kapnak (pl.: passed), a rendhagyó alakokat (pl.: caught, found) pedig meg kell tanulni, csakúgy mint az egyszerű múlt időnél. 

(-) Tagadó mondatok: 
He has not painted his room black. (Nem festette feketére a szobáját.)
Mark hasn't fed the dogs. (Mark nem etette meg a kutyákat.)
We have not learnt all the new words. (Még nem tanultuk meg az új szavakat.)
You haven't told me the news. (Nem mondtad el nekem a hírt.)

A present perfect tagadása: haven't (have not) / hasn't (has not) + done.

(?) Kérdő mondatok:
Has she ever been to New York? (Járt már valaha New York-ban?)
Have you filled in the form? (Kitöltötted már a nyomtatványt?)
How many times has she tried taking the exam? (Hányszor próbálkozott letenni a vizsgát?)
Why have you invited all these people? (Miért hívtad meg ezeket az embereket?)

A kérdő szórend present perfect-ben: (kérdőszó) + have / has + alany + done >> To be continued: a folytatásban a present perfect további használatai

>> Kattints ide további nyelvtani összefoglalókért.


2012. január 17., kedd

About Wasting Your Time


What's the Weather Like?

Az itt található videóban az időjárással kapcsolatos legfontosabb szavakat hallgathatjátok meg. Hogy könnyebben menjen a tanulás, a szavakat a magyar jelentéssel együtt kigyűjtöttem.
What's the weather like?
weather - időjárás
hot - meleg, forró
warm - meleg
cold - hideg
sun - nap; sunny - napos
rain - eső; rainy - esős
wind - szél; windy - szeles
cloud - felhő; cloudy - felhős
snow - hó; snowy - havas

További szavak:
partly cloudy - borult
thunder storms - zivatar
drizzle - szemerkélő eső
blustery - viharos szeles
flurries - hirtelen rövid hóvihar
wintry mix - havas eső
haze - ködpára

A középfokú nyelvvizsgára vagy érettségire készülők itt még több időjárással kapcsolatos kifejezést és példamondatot találhatnak.

2012. január 16., hétfő

Színes angol kifejezések


Korábban már összegyűjtöttük a leggyakoribb kutyás és macskás szólásokat, közmondásokat. Most olyan kifejezéseket nézünk meg, amelyekben különböző színek szerepelnek.


red tape - bürokrácia
be in the red - tartozása van
catch somone red-handed - tetten ér, rajtakap vkit
a red herring - elterelő manőver

once in a blue moon - héba-hóba
out of the blue - hirtelen
it gives me the blues - lehangol
blue-collar workers - fizikai munkások

give the green light to - szabad utat engedni vminek
green with envy - sárga az irigységtől
they are still in the green - még nagyon fiatalok

go/turn white - elsápad
white lie - ártatlan hazugság, füllentés

white-collar workers - irodai munkások

the black sheep of the family - a család szégyene
he was beaten black and blue - kékre-zöldre verték
in black and white - írásban


>> Tovább szeretnéd bővíteni a szókincsedet? Látogass el erre az oldalra.

>> Ha tetszett a bejegyzés, akkor oszd meg barátaiddal email-ben vagy a közösségi oldalakon.

Tipikus hibák #4: weekend

WEEKEND

*helytelen:
I'm going to visit them on the weekend. (Meglátogatom őket a hétvégén.)
They went to the cinema in the weekend. (Elmentek a moziba a hétvégén.)

A weekend szó előtt az at prepozíció áll. Tehát a fenti két mondat helyesen így néz ki:

I'm going to visit them at the weekend.
They went to the cinema at the weekend. 

2012. január 13., péntek

Past Continuous 2. (I was doing)

A minap áttekintettük a past continuous képzésére és használatára vonatkozó legfontosabb szabályokat. Ezt a múlt időt akkor alkalmazzuk, ha a múlt egy adott időpontjában a cselekvés vagy a történés éppen folyamatban volt. Ellentétben a past simple igeidővel, ahol mindig a befejezettség a lényeg, amiről beszélünk, az már lezárult.


1. Nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk használni ezt a két múlt időt, és ezzel együtt azt is, hogy pontosan mi a különbség a kettő között.

It was pouring with rain, but she left home anyway. She went out of the building, and opened her big yellow umbrella. Although the weather was awful, a lot of people were waiting at the bus stop. She walked for a few minutes, then stopped to have a look at a shop window. Soon she realized that another woman was standing near her. She recognized her immediately. It was Kate, her best friend from high school. They started to talk, and decided to go into a nice Italian restaurant nearby. The waiter showed them to their table, and they sat down. They were talking about their family when the waiter arrived at their table, and gave them a menu.


It was pouring with rain, and she opened her big yellow umbrella.
A lilával jelölt igék egyszerű múlt időben vannak, és mindig olyan cselekvést írnak le, amelyek már befejeződtek. A narancssárgával kiemelt igék folyamatos múlt időben állnak, itt a cselekvések múlt egy adott pillanatában folyamatban voltak. Ha egy történetet mesélünk, a past simple fejezi ki azokat a történéseket, amelyek a sztori cselekményét előre viszik (pl.: she left home, she recognized her stb.). A past continuous olyan dolgok leírására alkalmas, amelyek a háttérben zajlanak, és a történet szempontjából nem olyan fontosak, inkább csak a körülményeket írják le (pl.: it was pouring with rain, people were waiting stb.)


2. Kattintsatok a következő linkekre, ha gyakorolni szeretnétek a past continuous-t!

Past Continuous 1.
Past Continuous 2.
Past Continuous 3.
Past Continuous 4.


>> További nyelvtani összefoglalók itt találhatók.

Choose a Job You Love


2012. január 12., csütörtök

Tipikus hibák #3: use / usually

USE - USUALLY

*helytelen: I use to go to bed late during the week. (Későn szoktam lefeküdni hétköznap.)

Mivel az egyszerű jelen idő már kifejezi a szokást, így a use szót már nem szabad az ige elé tennünk. Ha a gyakoriságot szeretnénk kihangsúlyozni, akkor a usually időhatározót használhatjuk. A mondat a helyesen így néz ki:

I usually go to bed late during the week.


További példák:
I usually have lunch in a sandwich bar.
She usually meets her friends at the weekend.
We usually finish work before 3.2012. január 11., szerda

Past Continuous 1. (I was doing)

Folytatjuk a nyelvtani áttekintést. A múltkor a past simple igeidőról volt szó, most a past continuous, magyarul a folyamatos múlt idő következik. 


1. Először nézzünk meg néhány példamondatot:

(1) When I saw the little rat in the garden, it was yawning.
(2) Yesterday evening at 8 o'clock, I was reading a book about whales.
(3) We were having a conversation about sci-fi books when the teacher arrived.

(4) While they were cleaning the living room, the children were playing with the dog.

The little rat was yawning.
A kiemelt igék folyamatos múlt időben állnak, és tartalmilag az a közös bennük, hogy az összes cselekvés a múlt egy adott pillanatában folyamatban volt: (1) Amikor megláttam a kis patkányt a kertben, éppen ásított., (2) Tegnap este 8-kor (éppen) egy bálnákról szóló könyvet olvastam., (3) Éppen a science-fiction könyvekről beszélgettünk, amikor a tanár megérkezett., (4) Miközben a nappalit takarították, a gyerekek a kutyával játszottak.
Összehasonlítva a past simple igeidővel itt az a különbség, hogy a cselekvés és a történés nem fejeződött be, még nem zárult le, hanem folyamatban volt.
2. A past continuous képzése: 

(+) Állító mondatok: was / were + doing
The journalist was writing an article about corruption. (Az újságíró a korrupcióról írt egy cikket.)
You were dancing to that awful music. (Arra a borzasztó zenére táncoltál.)
We were studying for the language exam. (A nyelvvizsgára tanultunk.)

A folyamatos múlt időt úgy képezzük, hogy a be létige megfelelő múltbeli alakja (was / were) után az igét-ing-es alakban használjuk. (Tehát hasonlóan, mint a folyamatos jelen időt - present continuous

(-) Tagadó mondatok: wasn't / weren't  + doing
I wasn't listening. (Nem figyeltem.)
You weren't waiting for the bus that time. (Akkor nem a buszra vártál.)
The old ladies weren't playing poker yesterday at 4. (Az öreg hölgyek nem pókereztek tegnap 4-kor.)

Tagadásnál a was és a were létigék után áll a not tagadószó: was not (wasn't) és were not (weren't).

(?) Kérdő mondatok:
Was she cooking dinner when you called her? (Éppen főzött, amikor hívtad?)
Were they preparing the salad when you offered to help them? (A salátát készítették, amikor felajánlottad, hogy segítesz nekik?)

What were you doing when I came home? (Mit csináltál, amikor hazajöttem?)
Why was she behaving strangely when we met? (Miért viselkedett furcsán, amikor találkoztunk?)

A kérdőszórend folyamatos múlt időben: (kérdőszó) + was /were + alany + doing


3. További példák:

When I arrived home, the cats were jumping on the chairs.
Lisa was brushing her teeth when the postman rang twice.
While we were discussing the problem, she decided to leave.
Batman was saving some innocent people while criminals were robbing the bank of Gotham City.


>> To be continued: holnap még több példa és gyakorló feladatok jönnek.

>> Tipp: További nyelvtani összefoglalók itt.


2012. január 10., kedd

Tipikus hibák #2: (be) used to

1. USED TO DO

*helytelen: I used to living in New Jersey. (Régen New Jersey-ben laktam.)

A used to szerkezet után csak infinitive állhat (used to do), ha arról beszélünk, hogy valamikor régen csináltunk valamit, de már nem. (Erről a múlt időről bővebben itt olvashattok.) A fenti mondat helyesen:

I used to live in New Jersey.

További példák:

She used to like Bon Jovi when she was a teenager.
They used to visit us every weekend.
Rob used to play volleyball.2. BE USED TO DOING

*helytelen: You are used to study a lot. (Hozzá vagy szokva a sok tanuláshoz.)

A be used to szerkezet után az ige -ing-es alakban áll (be used to doing) , és ilyenkor azt fejezzük, hogy valamihez hozzá vagyunk szokva. Tehát a az előbbi mondat helyesen így néz ki:

You are used to studying a lot.

További példák:
I am not used to getting up early every day.
We have always been used to tidying our own rooms.
Were you used to being in the centre of attention at parties?


>Tipikus hibák 1. - suggest

Just Right


2012. január 9., hétfő

Hogyan írjunk jó levelet és fogalmazást? (kötőszavak 3.)

A hétvégén arra néztünk példákat, hogy a kötőszavak hogyan kapcsolják össze a levelünkben vagy fogalmazásunkban található mondatokat egy összefüggő, logikus egésszé. Így válik az írásunk az olvasó számára is könnyen követhető, értelmes szöveggé. (Az első és a második rész itt olvasható.) Most jön a befejező rész.

8. To express cause (oksági viszony kifejezése):

because of / owing to / due to - vmi miatt
for this reason - emiatt

Because of / owing to / due to his illness, she could not continue with her studies.
Suddenly, she became very ill. For this reason, she could not continue with her studies.

9. To express effect (következmény kifejezése):

so - így
therefore - ezért
thus - ezért
consequently - következésképpen
as a consequence - ennek eredményeképpen
as a result - ennek eredményeképpen

Molly has inherited a large sum of money, so she is planning to quit her job now .
Molly has inherited a large sum of money; therefore, she is planning to quit her job now.
Molly has inherited a large sum of money; thus, she is planning to quit her job now.
Molly has inherited a large sum of money; consequently, she is planning to quit her job now.
Molly has inherited a large sum of money. As a result / As a consequence, she is planning to quit her job now.

10. To emphasize what you say (hangsúly kifejezése):

clearly - világosan, egyértelműen
obviously - nyilvánvalóan
of course - természetesen
needless to say - szükségtelen mondani
in particular - főleg, különösen

Clearly / Obviously, this will take more time than we expected.
Of course, he is more than just a friend.
Needless to say, you must be very reliable if you want to do this job.
Choose your words carefully: in particular, avoid confusing and ambiguous language.

11. To express reality (valószerűség kifejezése):

in fact / actually / as a matter of fact - tulajdonképpen
in practice - gyakorlatilag
the fact of the matter is that - lényegében

In fact / Actually / As a matter of fact, this technique is more efficient than the previous one.
Prisoners have legal rights, but in practice, these rights are not always respected.
The fact of the matter is that he doesn't seem to be suitable for this job.

12. To express difference between appearance and reality (a látszat és a valóság közti különbség kifejezése):

on the face of it - első pillantásra, látszatra
at first sight - első pillantásra
apparently -  úgy tűnik, úgy látszik, hogy

What may, on the face of it / at first sight, seem obvious often turns out to be far more complicated.
Apparently, they are getting married soon.>> Korábban: Kötöszavak 1., Kötöszavak 2.

>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor a következőket is hasznosnak találhatod: Hasznos kifejezések a hivatalos levelekhez Hasznos kifejezések a baráti levelek megírásához


A True Story

I have a gun! Get out of the car! - Just like Jack Bauer used to say

2012. január 8., vasárnap

Hogyan írjunk jó levelet és fogalmazást? (kötőszavak 2.)

A hatékony íráskészség elérése érdekében nem árt azzal tisztában lenni, hogy milyen kötőszavakat és kifejezéseket használhatunk annak érdekében, hogy az írásunk átgondolt, logikus és az olvasó számára egyértelműen követhető legyen. Tegnap már megnéztünk néhány ilyen mondatot (kötőszavak 1.), a mai nap pedig további kifejezésekkel bővítjük az eddig tanultakat.


4. To list advantages /disadvantages (előnyök és hátrányok felsorolása):

one / another / one other / a further advantage / disadvantage - az egyik / egy másik / további előnye / hátránya
the main / the first / the greatest advantage / disadvantage - a fő / az első / a legnagyobb előnye / hátránya

One advantage of living in the country is the fresh air.
Another disadvantage of this area is the lack of public transport.
A further advantage of knowing foreign languages is the ability to communicate easily when you are abroad.
The main advantage of working with Tim is that you can rely on him in every situation.
The greatest disadvantage of going to big supermarkets is that shopping takes a lot of time.


5. To express personal opinion (vélekedés):

in my opinion / view - véleményem szerint
to my mind / way of thinking - véleményem szerint
personally I believe - személy szerint úgy gondolom
it strikes me that - az a benyomásom
I feel very strongly that - nagyon úgy érzem, hogy
I am inclined to believe that - hajlamos vagyok azt hinni, hogy
it seems to me that - úgy tűnik, hogy
as far as I am concerned - ami engem illet

In my opinion, his performance was magnificent.
To my mind, this strategy isn't really working.
Personally I believe that taking risks has both advantages and disadvantages.
It strikes me that he is not really enthusiastic about his new girlfriend.
I feel very strongly that applying for this job is a great opportunity for you.
I am inclined to believe that learning Chinese is useful but extremely difficult.
It seem to me that it is not worth contacting again that client of yours.
As far as I am concerned, you need to put more emphasis on the importance of teamwork.

6. To refer to other sources (hivatkozás):

according to - vmi szerint
with reference to - vmivel kapcsolatban

According to sociologists, the number of single-parent families has increased significantly.
With reference to your letter of January 5, I am sending you another catalogue of our products.

7. To conclude (összegzés):

finally /lastly - végül
above all - mindenekelőtt, legfőképp
all in all - összességében
taking everything into account - mindent figyelembe véve 
on the whole - összességében véve
all things considered - mindent figyelembe véve
in conclusion - összességében
as I have said - ahogy említettem
as was previously stated - ahogy korábban is elhangzott
to sum up - összességében

Finally / Lastly, he decided to give up his profession for good.
Above all / All in all, I would like to highlight the importance of this technique.
Taking everything into account / All things considered, her influence cannot be ignored.
On the whole / In conclusion / To sum up, I am convinced that I am the most suitable candidate for this position.
As I have said / As  was previously stated, we are willing to give a financial support regarding your new project.


>> Következik a kötőszavak harmadik, befejező része.

>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor a következőket is hasznosnak találhatod: Hasznos kifejezések a hivatalos levelekhez Hasznos kifejezések a baráti levelek megírásához


Tipikus hibák #1: suggest

Az életben is a hibáiból tanul a legtöbbet az ember. Ez a nyelvtanulásban sincs másként. Érdemes tudatosítani, hogy melyek azok a nyelvtani vagy szóhasználati hibák, amelyeket sokszor vétünk, így a későbbiekben nagyobb valószínűséggel tudjuk elkerülni őket.

Léteznek olyan tipikus hibák, amelyeket sok nyelvtanuló újra és újra elkövet . Ezek a hibák rendszerint abból adódnak, hogy nem tanulják meg helyesen használni az adott szerkezetet, és utána egy rossz forma rögzül. Jó hír, hogy ezt könnyen lehet orvosolni! Figyeljünk oda, milyen hibát vétettünk, a nyelvtanárnál kérdezzünk rá az okára, majd utána néhány példamondat kíséretében szánjunk egy kis időt a helyes forma begyakorlásához.Szóval a hibáktól nem elrettenni kell, hanem inkább tekintsünk úgy rájuk, mint amik segítenek abban, hogy a nyelvtudásunk egyre jobbá és jobbá váljon. Nézzük, hogy néz ez ki a gyakorlatban.

SUGGEST

*helytelen!: She suggested to go to the cinema.

A suggest (javasolni) szó elég gyakori, ahogy az a hiba is, hogy utána állhat a to do alak. 

Helyesen a következő alakok állhatnak a suggest után:
1. She suggested going to the cinema. (suggest + doing)
2. I suggested that we should go to the cinema. (suggest + új tagmondatban should + ige)
3. I suggested we go to the cinema. (a 2. szerkezet egyszerűbben: suggest + csak az ige)

További példák:
Jake suggested inviting Lucy to his birthday party.
His boss suggests that the employees should be more task-oriented.
We suggested the children visit their grandparents at the weekend.