2012. március 29., csütörtök

What's the Difference? Lie or Lay?

Most megnézünk két (vagyis inkább három) olyan szót, amelyeket alkalomadtán (bármilyen meglepő) formai és jelentésbeli hasonlóságuk miatt gyakran még az anyanyelvi beszélők is összekevernek. Ez a két szó, pedig nem más, mint a:

lie 
lay

lay - letesz, lefektet, elhelyez

present simple: I need to lay the baby down. (Le kell fektetnem a babát.)
past simple: She laid her hand upon his arm. (Rátette a kezét a karjára.)
past perfect: They had laid the groundwork for future development. (Lefektették a jövőbeli fejlesztés terveit.)
present continuous: Today we're laying the foundations of the house. (A mai napon lefektetjük a ház alapjait.)

lie (1) - fekszik

present simple: The wreck lies in 30 metres of water. (A roncs 30 méter mélyen a vízben fekszik.)
past simple: Last night, I lay on my bed, and fell asleep immediately. (Múlt éjjel lefeküdtem az ágyamra, és azonnal elaludtam.)
past perfect: For more than three years, her son has lain in coma. (A fia több, mint három évig feküdt kómában.)
present continuous: She's lying down, but feeling OK now. (Még fekszik, de már jól érzi magát.)

lie (2) - hazudik

present simple: He lies to everyone in his life, including himself. (Mindenkinek hazudik, még magának is.)
past simple: I lied about my age to get the job. (Hazudtam a koromról, hogy megkapjam a munkát.)
past perfect: They knew that he had lied at the trial. (Tudták, hogy hazudott a tárgyaláson.)
present continiuous: You say you like me, but I know you're lying. (Azt mondod kedvelsz, de én tudom, hogy hazudsz.)

A fentieket összefoglalva ebben a táblázatban láthatjátok:


verb
past tense
past participle
-ing form
meaning
lay
laid
laid
laying
fektet
lie (1)
lay
lain
lying
fekszik
lie (2)
lied
lied
lying
hazudikTovább szókinccsel foglalkozó bejegyzéseket >> ezen << az oldalon találhattok.

2012. március 27., kedd

Szóbeli nyelvvizsga témakörök 3.: Family & Friends

A nyelvvizsgára és érettségire készülők jól tudják, hogy a vizsga szóbeli részére való felkészülés során körülbelül 15-20 olyan témakörrel kell megismerkedniük, amelyek a vizsgán beszélgetésképleírás vagy szituáció formájában fordulnak elő. Sokszor az a probléma, hogy a témaköröket túl általánosan adják meg (pl.: család, iskola, munka, utazás, tanulás, sport, hobbi, országismeret stb.), így sokan csak megtippelni tudják, hogy pontosan milyen témákban kell otthon lenniük a szóbeli nyelvvizsgán.


A témakörökre úgyis felkészülhetünk, ha van egy olyan kérdéssorunk, amely körbejárja a kisebb-nagyobb altémákat is, így a vizsgán nem érhet bennünket meglepetés. A múltkor az étkezési szokásokról (eating) és a szórakozásról (entertainment) volt szó, most a család és barátok (family & friends) témája következik.

Ezen az ábrán láthatjátok, hogy milyen altémák alkotják a family & friends kérdéskörét.


FAMILY & FRIENDS

1. What is your first name / Christian name? Family name / surname?
2. When and where were you born? What is your date of birth?
3. Where are you from? What is your nationality?
4. What qualifications have you got?
5. What do you do for a living? What are you by profession?
6. What is your marital status?
7. What is your permanent (or temporary) residence? What is your postal address?
8. What can you tell me about your family?
9. Do you have any brothers or sisters? Are you an only child? Which do you prefer: having brothers or sisters or being an only child? Why?
10. Do you have any grandparents? Did you use to visit them when you were a child?
11. Do you get on well with your brother(s)/sister(s)/parent(s)? Is there anybody in your family who you don’t get on well with?
12. Do you have a favourite family member? If yes, who is he/she?
13. Do you know your cousins/aunts/uncles well? How often do you meet them?
14. What does your family usually do together?
15. How would you define the term ’nuclear family’?
16. Do you think there are more single-parent families nowadays than some decades ago?
17. Do you agree that there are more and more divorces every year?
18. What kind of problems can come up in a marriage?
19. Do you approve of couples living together and having children without getting married?
20. What is the ideal time or age in your opinion to start a family?
21. Would you treat your children as equals?
22. What do middle-aged people find most irritating in teenagers? What do teenagers find most irritating in middle-aged people?
23. Do you think an ’ideal family’ exists? Why?
24. Who is your best friend? How long have you known him/her? Where did you first meet?
25. Why do you think you get on well with your best friend? Have you ever had an argument?
26. How often do you meet your friends?
27. Do you often keep in touch with your friends?
28. Have you ever lost touch with a friend?
29. Do you prefer having a lot of friends or only a few close friends?
30. Do you keep in touch with your colleagues outside work?
31. Do you keep in touch with your old classmates or co-workers?
32. Can you describe the appearance of someone you know? Give as many details as you can.
33. Do you think your appearance has changed a lot in the past ten years? If yes, how?
34. What physical features matter to you in judging a person, and what features do you consider less important?
35. Do you think that most people tend to judge character by appearance?
36. How would you decribe the character of your best friend? What positive and negative characteristics do they have?
37. What are the most important characteristics in a friend / in a partner?
38. Do you think these characteristics are positive, negative or neutral: ambitious, spoilt, affectionate, reliable?
39. Do you think these characteristics are positive, negative or neutral: cheerful, arrogant, hard-working, honest, tolerant?
40. How would you describe your personality?
41. In your opinion, what is the best and worst characteristic of your personality?
42. What are the main similarities and differences between you and your best friend?
43. What do you do in a typical day?
44. What do you usually do in the morning?
45. When do you start work / school? When do you finish?
46. What do you prefer doing after work / school?
47. What do you usually do in the evening?
48. What do you like doing at the weekend? How is it different from your weekdays?
49. Do you have much free time? Do you have enough time for yourself / family / friends?
50. Do you have any hobbies?
51. How do you try to relax? What freetime activities do you enjoy most?
52. What are the typical family celebrations in Hungary?
53. What is your favourite holiday? Why?
54. How do you usually celebrate your birthday / Christmas / New Year’s Eve?
55. Is there any particular celebration or holiday that you don’t like?
56. Do you think it’s important to keep traditions?
57. Do you enjoy family gatherings or do you tend to avoid them?
58. Do you think celebrations are important in your family’s life?


> A folytatásban: még több nyelvvizsga témakör, képleírás és szituáció 

> Korábbi nyelvvizsga témakörök: Eating, Entertainment 1., Entertainment 2.


2012. március 26., hétfő

Jövő idők 2. (shall/will)

A jelen és múlt időkről >> itt << találtok nyelvtani összefoglalókat, most folytatjuk a jövő időkkel. A múlt héten a be going to volt terítéken, most egy másik fontos szerkezet, a shall/will jövő idő következik.


1. Nézzük meg, hogy néz ki a gyakorlatban:

'I'll have a Greek salad, please.'
(1) I don't think she will refuse your offer.
(2) My sister hopes she'll get promoted soon.
(3) I promise I won't let you down.
(4) In a restaurant: I'll have a Greek salad, please.
(5) 'Someone has just knocked on our door.' 'OK, I'll open it.'
(6) Will you please post this letter for me?
(7) Shall I help you with your homework? 
(8) Shall we have a drink or two?
(9) The engine won't start, I'm afraid.


A shall/will a jövő idő használatát a következőképpen tudjuk összefoglalni:

Ha "jósolunk", vagy elmondjuk a véleményünket, hogy mi fog történni: (1) Nem hiszem, hogy visszautasítja az ajánlatot. A be going to igeidőhöz képest, itt csak a saját véleményünkre hagyatkozunk, és nem valamilyen "külső bizonyítékra", amely alapján eldönthetjük, hogy valami be fog következni. Az ilyen jövőre vonatkozó véleményeket nagyon gyakran a következő kifejezésekkel vezethetjük fel: I think..., I don't think..., I expect..., I'm sure..., I wonder..., vagy a probably.

Reményt vagy ígéretet is kifejezhetünk vele: (2) A nővérem reméli, hogy hamarosan előléptetik. (3) Ígérem, hogy nem hagylak cserben.

Spontán, a beszéd pillanatában hozott döntések kifejezésére is alkalmas: (4) Egy görög salátát kérek szépen. Nagyon gyakori, hogy éttermi rendelésnél vagy vásárlásnál a will összevont alakját használjuk (I'll).

Ha felajánlunk valamit, akkor kétféle szerkezet alkalmazhatunk (I'll vagy a shall I...?). (5) "Valaki kopogott." "Rendben, nyitom." (7) Segítsek megcsinálni a házi feladatodat?

Udvarias kérések kifejezésére is alkalmas kérdő alakban a will: (6) Feladnád nekem ezt a levelet?

shall we...? szerkezettel javaslatokat is tudunk tenni: (8) Iszunk egyet vagy kettőt?

Nagyon sokszor azt is elmondhatjuk, ha valami nem működik: (9) Attól tartok, nem indul a motor.

2. A shall/will jövő idő képzése:

A will segédigét minden számban és személyben használhatjuk, utána az ige főnévi igenév (infinitive) alakban áll.
A shall csak az I és a we személyes névmásokkal állhat. (Ez a segédige egy régies forma, ma már csak a felajánlásoknál és a javaslattételeknél használják.)

(+) Állító mondatok: will / 'll
I'll help you if you want. (Ha akarod, segítek.)
I promise I'll try to learn harder. (Ígérem, jobban fogok tanulni.)
She thinks I will change my mind. (Azt hiszi, hogy meggondolom magam.)

(-) Tagadó mondatok: will not / won't
What a shame! She won't let me read her poems. (Milyen kár! Nem fogja megengedni, hogy elolvassam a verseit.)
Probably, he will not deny what he has done. (Valószínűleg nem tagadja le, hogy mit tett.)
I'm so angry. My printer won't work. (Olyan mérges vagyok, nem működik a nyomtatóm.)

(?) Kérdő mondatok: will you...? / shall I...? / shall we..?
Will you be able to learn all these new words? (Meg fogod tanulni az összes új szót?)
Shall I turn on the heating? (Bekapcsoljam a fűtést?)
Shall we meet tomorrow? (Találkozzunk holnap?)


>> Hamarosan: a be going to és a shall/will jövő idők összehasonlítása

> Tipp: Még több nyelvtani összefoglaló >> ezen az oldalon <<


2012. március 22., csütörtök

Idioms with Nationalities

Most 7 olyan kifejezés következik, amelyek mindegyikében szerepel egy-egy nemzetiség neve.Dutch courage - alkoholból merített bátorság
Robert needs a drink to give himself some Dutch courage.

go Dutch (with somebody) - mindenki fizeti a saját részét (pl.: étteremben)
'Let's eat out tonight!'
' OK, if you like. Shall we go Dutch?'

pardon / excuse my French - káromkodás utáni elnézéskérésként mondják
'Shut up! I'm trying to watch this film.'
'That was rude.'
'Excuse my French. I'm just in a bad mood.'

take French leave - angolosan (szó nélkül) távozik
Is Jack really ill again or is he just taking French leave?

it's all Greek to me - ez nekem kínai
She tried to explain how it works, but it's all Greek to me.

Indian summer - vénasszonyok nyara
'It's the end of September, but the weather is still very hot.'
'Yeah, Indian summer, I guess.'

more holes than Swiss cheese - hiányos, nem teljes
His plan is far from being complete. It has more holes than Swiss cheese.


> További szókincsfejlesztő nyelvleckékért kattints >> ide.


2012. március 21., szerda

Tipikus hibák #8: then/than

THEN / THAN

*helytelen:
(1) His English isn't better then mine.

A fenti mondatban egy összehasonlítás szerepel, tehát a mint szóra van szükségünk (Az angol tudása nem jobb, mint az enyém.), és ez angolul a than, 'a' betűvel, és nem 'e'-vel.

A mondat helyesen így néz ki:

(2) His English isn't better than mine.

A then azt jelenti azután, utána, és például egy ilyen mondatban használhatjuk:

(3) Yesterday morning I woke up, had breakfast, and then met my friend.


> Kattints ide, ha még több gyakori hibáról szeretnél olvasni.


> Tipp: a print gombra kattintva minden bejegyzés lementhető nyomtatóbarát verzióban.


2012. március 20., kedd

What's the Difference?

Most három olyan szó következik, amelyek jelentései közötti különbséggel sokan nincsenek tisztában:

interested 
uninterested
disinterested

Szóval akkor mi is a különbség az interested, uninterested és disinterested szavak között? A következő magyarázatból és a példamondatokból kiderül:

interested - érdeklődő, érdeklődést tanúsító
I'm very interested in geography.

uninterested - közönyös, érdeklődést nem mutató
He was totally uninterested in my story.

disinterested - pártatlan, elfogulatlan
You need to remain disinterested in this argument.


> Tipp: további szókinccsel kapcsolatos bejegyzéseket >> itt << találhatsz.2012. március 17., szombat

Jövő idők 1. (I'm going to do)

Korábban megnéztük már, mit érdemes tudni az angol jelen és múlt időkről, az elkövetkező hetekben a jövő időké lesz a főszerep, első körben a be going to do összefoglalását olvashatjátok. (A jelen és múlt idők nyelvtani magyarázatait >> ezen << az oldalon találhatjátok meg.)


1. Nézzük meg a következő néhány példát:

(1) I've made a delicious cake! I'm going to eat it.
(2) Jane has decided: she isn't going to apply for the job.
(3) Look at those dark clouds!  It's going to rain soon, I'm afraid.
(4) He's working really hard, so he's going to get promoted.

I'm going to eat it.
A be going to jövő idő két esetben használható. Ha terveinkről vagy szándékainkról beszélünk, olyan dolgokról, amelyeket korábban eldöntöttünk:
(1) Készítettem egy finom tortát. Meg fogom enni.
(2) Jane eldöntötte, hogy nem fog jelentkezni az állásra.

Akkor is használhatjuk, ha valamilyen "külső bizonyíték" alapján azt mondhatom, valami biztosan be fog következni:
(3) Nézd azokat a sötét felhőket! Attól tartok, hamarosan esni fog.
(4) Nagyon keményen dolgozik, így elő fogják léptetni.

2. Képzése: be going to do

(+) Állító mondatok:
I'm going to visit my friends at the weekend. (Meg fogom látogatni a barátaimat a hétvégén.)
You're going to buy a new pair of jeans. (Venni fogsz egy új farmert.)
She's going to travel to Sweden by plane. (Repülővel fog Svédországba utazni.)

Általánosan: be létige megfelelő alakja (am / is / are) + going to + ige

(-) Tagadó mondatok:
I'm not going to tell him what I think. (Nem fogom elmondani neki, hogy mit gondolok.)
You aren't going to allow the children to go out tonight. (Nem fogod megengedni a gyerekeknek, hogy elmenjenek este.)
He isn't going to believe your story. (Nem fogja elhinni a mesédet.)

Tagadni így lehet: am / is / are + not + going to + ige 

(?) Kérdő mondatok:
Are you going to do your best to convince him? (Minden tőled telhetőt megteszel, hogy meggyőzd?)
Is she going to accept your offer? (Elfogadja majd az ajánlatod?
What are you going to tell him? (Mit fogsz neki mondani?)
Why is he going to postpone the meeting? (Miért fogja elhalasztani a találkozót?)

A kérdő szórend: (kérdőszó) + am / is /are + alany + going to + ige

3. Be going to do vs. present continuous

Az előbb kiderült, hogy a be going to do jövő időt tervek és szándékok kifejezésére is használhatjuk:
I'm going to start this language course next week. 
(Jövő héten kezdem a nyelvtanfolyamot. Tehát már korábban eldöntöttem, de még nem feltétlenül iratkoztam be a kurzusra, csak a szándék van meg.)

Azonban a present continuous-nak, azaz a folyamatos jelen időnek is van egy nagyon hasonló jelentése: olyan esetekben alkalmazhatjuk, amikor valamit már előre megszerveztünk:
I'm starting this language course next week. 
(Jövő héten kezdem a tanfolyamot, már be is iratkoztam rá, le van szervezve, nem csak egy szándék.)

Látszik, hogy a különbség a két jövő idős szerkezet között csak árnyalatnyi, a legtöbbször mindkét forma használható.


4. was / were going to do

A was / were going to do szerkezet akkor használható, ha valamit a múltban elterveztünk, de végül még sem következett be:
I was going to call him yesterday, but then I didn't have time. (Úgy volt, hogy tegnap felhívom, de aztán nem volt rá időm.)
He was going to ask her out, but he changed his mind. (Randira akarta hívni, de aztán meggondolta magát.)


5. Gyakorlás - a következő feladatokkal gyakorolhatjátok a be going to do jövő időt:

>> Korábban: nyelvtani összefoglalók >> itt << olvashatók.

>> A nyelvleckék lementhetők pdf és nyomtatóbarát verzióban is. (kattints a print gombra)


2012. március 15., csütörtök

Random British Slang #3

fancy
A fancy szó két értelemben szokott előfordulni. Ha megkérdezik, hogy van-e kedved valamihez: Fancy a drink? Do you fancy going out this evening?
A másik jelentését abban az esetben használják, ha valakinek tetszik egy ellenkező nemű személy, vonzódik hozzá: I think he fancies me.

full of beans
Ezt a kifejezést az eleven, mozgékony, energikus emberekre mondják: That child is full of beans.

get lost / get stuffed
Mindkét kifejezéssel közölhetjük a másikkal, hogy húzzon el. Szükségtelen mondani, hogy nem kifejezetten udvarias megfogalmazás.
Tell him to get lost.
'Lend us the car, won't you?' 'Get lost.'

give somebody a bell
Ennek a kifejezésnek a jelentése felhívni valakit: Can you give us a bell when you get home?

hard lines / hard luck
A hard lines vagy hard luck magyar megfelelője a pech szó.
'Failed again, I'm afraid.' 'Oh, hard luck.'

hard cheese
Ez a kifejezés jelentésben hasonló az előző kettőhöz, a különbség csak annyi, hogy itt inkább ironikus értelemben használják. Kb. mint magyarul: "ezt a pechet!"
'Dan lost his new iPhone yesterday.' 'Hard cheese.'

I'm easy
Ha az ismerősöddel épp az esti programotokat beszélitek meg, és neked mindegy, hogyan döntötök, akkor azt lehet mondani: I'm easy.
'Do you want to watch this or the news?' 'Oh, I'm easy. It's up to you.'

Mate
A mate szót a magyar haverhez lehetne hasonlítani: Sorry mate, you'll have to wait.

Not my cup of tea
Ha valaki vagy valami nem igazán nyeri el a tetszésed, akkor lehet ezt a kifejezést alkalmazni.
He's nice enough but not really my cup of tea.
An evening at the opera isn't everyone's cup tea.
> Még több szókinccsel foglalkozó bejegyzés ezen az oldalon található összegyűjtve.


2012. március 14., szerda

Language Words

A következő táblázat egy-egy nyelvtani fogalom angol ás magyar megfelelőjét tartalmazza. (Pl.: szófajok, mondatrészek, írásjelek stb.) Ezeket a nyelvkönyvekben és szótárakban gyakran angolul adják meg, így jól jöhet ez a gyűjtemény, ha hirtelen nem tudjátok, hogy egy utasításban vagy magyarázatban pontosan miről van szó.

article névelő sentence mondat
adjective melléknév syllable szótag
noun főnév stress hangsúly
verb ige slang szleng
adverb határozószó colloquial társalgási nyelvben használt
preposition elöljárószó pejorative pejoratív
conjunction kötőszó collocation szókapcsolat
pronoun névmás proverb közmondás
countable megszámlálható idiom szólás
uncountable megszámlálhatatlan capital letter nagy betű
subject alany full stop pont
object tárgy comma vessző
infinitive főnévi igenév semi-colon pontos vessző
-ing form az ige –ing-es alakja ‘  apostrophe aposztróf
past participle az ige 3. alakja hyphen kötőjel
past tense múlt idő   dash gondolatjel
prefix előtag exclamation mark felkiáltójel
suffix rag question mark kérdőjel
opposite =antonym ellentét ( )  brackets zárójel
synonym szinonima  “ “ inverted commas idézőjel
clause tagmondat ANNE block capitals nagy betű
phrase kifejezés    


> Tipp: Nyelvtani összefoglalókat ezen az oldalon találhattok.


> Minden nyelvlecke lementhető pdf formátumban, ha a print gombra kattintotok.
.

2012. március 13., kedd

Spring Is Coming

daffodil carnation daisy

daffodil – nárcisz

carnation – szegfű

daisy – százszorszép

Geranium Forget-Me-Not iris

geranium – muskátli

forget-me-not – nefelejcs

iris – írisz

orchid lilac pansy

orchid – orchidea

lilac - akác

pansy – árvácska

snowdrop rose sunflower

snowdrop - hóvirág

rose – rózsa

sunflower – napraforgó

violet tulip wild flower

violet – ibolya

tulip – tulipán

wildflower – vadvirág

A virágok angol nevére kattintva meghallgathatjátok a kiejtést is. (Klikk hangszóró ikonra!)

2012. március 9., péntek

Picture Description #2

A szóbeli nyelvvizsgák és érettségik egyik meghatározó része a képleírás, illetve beszélgetés egy vagy több kép alapján. Ilyenkor az a feladatunk, hogy a fotók alapján mondjuk el a véleményünket egy adott témáról. Beszélhetünk általánosságban vagy saját tapasztalatainkról, a lényeg, hogy minél bővebben tudjunk számot adni a szóban forgó témakörről és vele együtt a nyelvtudásunkról. Szóval készüljetek arra , hogy itt nem csupán a képek leírásáról van szó, hanem arról, hogy folyamatosan és nyelvtanilag helyesen tudjatok beszélni a képek által ábrázolt témáról. Ha véletlenül nincs ötletetek, akkor próbáljatok először a személyes élményeitekre, véleményetekre gondolni, így utána már könnyebben tudtok általánosságban véleményt alkotni.


A következő két mintaleírás a szórakozás témájához kapcsolódik. (Természetesen az itt olvasható leírás csak egy példa, és nem az egyedüli helyes megoldás, sokkal inkább azt modellezi, körülbelül mit várnak el a szóbeli nyelvvizsgán vagy érettségin.)

Reading I really like these pictures because I'm a great fan of books, and reading in general. I usually spend my free time reading novels or short stories; actually, I'm a real bookworm. One of the reasons why I am so fond of literature is that I quite enjoy using my imagination and reading about interesting people and places. 

No matter if it's science-fiction, romance, fantasy or crime  as long as I find it entertaining and enjoyable. For me reading for pleasure is great fun and a good way to relax and forget about my everyday problems. I couldn't really say that I have a favourite author since there are so many talented writers with unique ideas and stories that it's difficult to choose just one. Sometimes I wish I had more time to read. 

What is more, I  do not only read books but I often find a lot of interesting stuff on the Internet too. Reading forums, blogs and different articles is just as amusing as reading fiction. However, I hardly ever buy newspapers and magazines because most of them are quite expensive and it's much easier to surf on the Internet, and find websites that I'm interested in.

FilmsI have always loved watching movies. When I was younger, I used to go to the cinema every weekend with my friends. Now I don't go as often as I used to because cinema tickets have become very expensive, and unfortunately there are fewer and fewer films that are worth watching in the cinema. However, I spend a lot of time watching DVDs , and I also have to admit that sometimes I download films from the Internet.

I really love westerns, comedies and dramas, and I don't mind sci-fi and romantic films. I tend to watch them with subtitles as it's a good way to improve my English too. Before deciding what films to watch, I often look for their trailers on the Internet.

Although the setting, the editing and the soundtrack are very important, I think it's the director and the actors who  can really make a movie interesting for me. My favourite filmmaker is Clint Eastwood: he's not only an extraordinary actor, but also great at finding fantastic stories to tell, stories that are very moving. His works such as Million Dollar Baby, Gran Torino and The Bridges of Madison County are among the best films I have ever seen.


> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor hasznosnak találhatod ezeket is: Entertainment 1., Entertainment 2.

> További képleírás: Eating

> Mentsd le ezt a leckét is pdf formátumban. Kattints a print gombra.

2012. március 8., csütörtök

Szóbeli nyelvvizsga témakörök 2.: Entertainment - Part 2

A mai lecke a tegnapi folytatása, amelyben a szórakozás témáján belül néztük meg, hogy miről lehet beszélni a szóbeli nyelvvizsgákon a televíziózási és rádiózási szokásokról, a filmekről és a zenéről. Most folytatjuk további három kérdéskörrel szintén a szórakozással kapcsolatban.READING

1. How often do you read? Do you think that people read less nowadays?
2. Can the Internet replace reading in your opinion? Why / why not?
3. What kind of books do you like reading? Do you have a favourite author?
4. Describe what kind of books you have at home.
5. Have you ever belonged to a library? What kind of books did you borrow?
6. Do you ever read daily newspapers, sports papers, local papers or magazines? If yes, what and how often?
7. Do you ever read novels, short stories, biographies or history books? If yes, what and how often?
8. Do you ever read classics, dramas or poetry? How often do you read them?
9. Do you ever read web pages, blogs, forums or song lyrics? If yes, what?
10. Do you ever read in English? Why / why not?
11. Do you read specifically to improve your English?
12. Do you enjoy reading on screen?
13. Do you read more or less than you used to?
14. If you read books: what was the last book you read? Why did you choose to read it?
15. If you read books: what are you reading at the moment?
16. If you read books: what's the best book you've read recently?
17. If you don't read books: why don't you read books? If you had more time, would you read more?
18. If you don't read books: did you use to read books when you were younger?
19. If you don't read books: what's your favourite way to relax?
20. Do you ever read tabloids? What's your opinion of them?

THEATRE & CONCERTS

1. Do you ever go to the theatre? If yes, what was the last performance you saw? Did you like it?
2. Have you ever been to an open-air theatre? If yes, did you enjoy it?
3. Why do you think people go to the theatre?
4. What is the most important in a play: the directing, the actors, the costumes, the scenery or the story itself?
5. Do you think that people in Hungary often go to the theatre?
6. If you don't like going to the theatre, what kind of entertainment do you prefer?
7. Have you ever performed in public? What did you do? How did you feel?
8. Do you ever go to concerts? What kind of concerts do you enjoy going?
9. What was the last concert you went to? Where was it and who did you go with?
10. Do you think that going to a concert is a lot better than listening to a CD? Why?
11. In your opinion, is it expensive to go to concerts in Hungary?
12. Have you ever been to a music festival?
13. Would you like to go to a music festival? Do you think you'd like it?

GOING OUT

1. How often do you go out? If you want to have fun, where do you usually go?
2. Do you enjoy going to restaurants with your family or friends? Why / why not?
3. Are you keen on going to pubs or bars?
4. What kind of entertainment do you usually choose if you want to relax?
5. What kind of entertainment do you usually choose if you need to stay at home?
6. What kind of entertainment do you usually choose with your family?
7. What kind of entertainment do you usually choose with your friends?
8. Do you have enough time to relax?
9. Do you ever go to the museum or art exhibitions?
10. Are there any good places to go in your town?
11. Is there a good nightlife in your town?
12. Where do people of your age usually go out?
13. Where do teenagers usually go out?
14. Can you spend some quality time with people you like being with?
15. Are you fond of going out or do you prefer staying at home?


A folytatásbanFamily & Friends

Korábbi nyelvvizsga témakörökEating, Entertainment 1.

Tipp: Mentsd le ezt a leckét is pdf formátumban. Klikk a print gombra!

2012. március 7., szerda

Szóbeli nyelvvizsga témakörök 2.: Entertainment - Part 1

A nyelvvizsgára és érettségire készülők jól tudják, hogy a vizsga szóbeli részére való felkészülés során körülbelül 15-20 olyan témakörrel kell megismerkedniük, amelyek a vizsgán beszélgetésképleírás vagy szituáció formájában fordulnak elő. Sokszor az a probléma, hogy a témaköröket túl általánosan adják meg (pl.: család, iskola, munka, utazás, tanulás, sport, hobbi, országismeret stb.), így sokan csak megtippelni tudják, hogy pontosan milyen témákban kell otthon lenniük a szóbeli nyelvvizsgán.


A témakörökre úgyis felkészülhetünk, ha van egy olyan kérdéssorunk, amely körbejárja a kisebb-nagyobb altémákat is, így a vizsgán nem érhet bennünket meglepetés. A múltkor az étkezési szokásokról volt szó (eating), most a szórakozás (entertainment) következik. Terjedelmi okokból kifolyólag a kérdéssort két nagy részre bontottam. A második adag holnap lesz olvasható.
Ha az összes kérdésre tudtok válaszolni, akkor lehet örvendezni, ugyanis egy újabb nyelvvizsga téma kipipálva, viszont ha problémáitok vannak a megválaszolásukkal, akkor valószínű, hogy még bővítenetek kell a szórakozással kapcsolatos szókincseteket.


TV & RADIO

1. How often do you watch TV? Do you turn it on every day?
2. Which TV channels do you watch most? Why?
3. What kind of programmes on TV would you do your best not to miss?
4. What kind of programmes on TV would you probably enjoy if you happened to see it?
5. What kind of programmes on TV would you avoid seeing at all costs?
6. How many hours do you watch TV each day?
7. What's your favourite programme on TV? Why do you like it?
8. What's your favourite TV series? Why do you enjoy watching it?
9. Why do you think TV series have become very popular today?
10. Do you sometimes watch British or American TV channels? Why / why not?
11. Can you mention one or two well-known TV personalities in Hungary? Who are they? Do you like them?
12. What annoys you most about TV?
13. Do you think TV kills social life?
14. What's your attitude towards violence on TV? Does it influence people? How should it be controlled?
15. What's the difference between state and commercial TV channels?
16. Do you listen to the radio? If yes, how often?
17. Do you have favourite radio stations?
18. Does radio have advantages over TV? What are they, if any?
19. Do you prefer commercial radio stations or state stations? Why?
20. Do TV and radio commercials annoy you?

FILMS

1. How often do you go to the cinema? Would you like to go more often?
2. What kind of films do you usually go to see in the cinema?
3. Which do you prefer: watching films on DVD or going to the cinema? Why?
4. Do you have a favourite film? Why do you like it?
5. Do you have favourite actors or directors? Why do you like them?
6. Are there any actors that you don't really like? If yes, why?
7. What's the best film you have seen recently?
8. What's the worst film you've seen this year?
9. Do you enjoy watching films in 3D? Why / why not?
10. Do you often read film reviews? Do they influence you?
11. Which one do you prefer: western films or dramas? Why?
12. Which one do you prefer: sci-fi or comedies? Why?
13. Which one do you prefer: crime or horror stories?
14. Are you fond of film adaptations? Which is usually better: the original book or the film?
15. Have you ever bought the soundtrack of a film? If yes, what was it?
16. Have you ever fallen asleep in the cinema? If yes, do you remember what film you were watching?
17. Have you ever cried in a film? If yes, what film was it?
18. Have you ever met a famous actor or actress? If yes, who did you meet?
19. Can you think of a film which made you laugh a lot?
20. Can you think of a film which made you feel good?
21. Can you think of a film which you've seen several times?
22. Do you prefer seeing foreign films dubbed or with subtitles?
23. Do you prefer European or American films?

MUSIC

1. How often do you listen to music?
2. What types of music do you enjoy listening to? is there any type of music that you hate?
3. How do you listen to music: on the radio, CD, MP3 or maybe YouTube?
4. Can you mention some musical instruments?
5. Do you play a musical instrument yourself?
6. How important is music in your life? Why?
7. Do you have a favourite band or singer? Why do you like them?
8. Do you remember the last CD you bought or downloaded?
9. Why do you think talent shows, such as X-factor, are very popular nowadays? Do you watch these programmes? Why / why not?
10. Do you think it's OK to download music from the Internet illegally?
11. Do you often read song lyrics on the Internet? Do you think they can help you improve your English?
12. Do you ever sing in the shower or in your car?


A folytatásbanEntertainment - Part 2. (theatre & concerts, reading, going out)

További nyelvvizsga témakörökEating, Family & Friends

Tipp: Mentsd le ezt a leckét is pdf formátumban. Klikk a print gombra!

2012. március 6., kedd

Facebook in Real Life


Múlt idők: Összefoglalás

Mivel már részletesen átvettük az angol múlt időket, most ismétlésképpen tartunk egy rövid összefoglalást, hogy könnyebben el tudjatok igazodni a használatukat illetően.


(A részletes nyelvtani összefoglalókat gyakorló feladatokkal >> itt << találjátok.)

PAST SIMPLE (You did / You didn't / Did you...?)

(1) She found a wallet full of money in front of her house.
(2) As a child, Dean lived in Edinburgh.
(3) The Second World War lasted from 1939 to 1945.
(4) He went into his office, took off his jacket and then made a phone call.

A past simple vagy egyszerű múlt időt, akkor használjuk, ha egy cselekvés vagy történés a múltban befejeződött, mindegy, hogy egy pillanatig tartott (1), a múltban ismétlődő jelleggel történt (2) vagy épp hosszú évekig (3), a lényeg, hogy a múltban lezárult. Történetmesélésnél, ha az egymás után történt eseményeket időrendben mondjuk el, akkor is past simple-t kell alkalmaznunk.


PAST CONTINUOUS (You were doing / You weren't doing / Were you doing...?)

(5) Yesterday at 5.00 I was making a birthday cake for my son.
(6) The students were writing an important test when the bell rang.
(7) While Connor was making a presentation, his co-workers were listening to him.

A past continuous vagy folyamatos múlt időt akkor kell alkalmaznunk, ha olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk, amely a múlt egy adott időpontjában épp folyamatban volt. A múltbeli időpontot pontosan is kifejezhetjük (5) vagy a past simple segítségével is kijelölhetjük (6). A past continuous igeidővel írhatjuk még le a múltban egymással egy időben történő dolgokat is (7).


PAST PERFECT SIMPLE (You had done / You hadn't done / Had you done...?)

(8) By that time she had finished her work.
(9) When I saw the actor, I realized that I had seen the film before.
(10) He said he hadn't prepared for the job interview at all.

A past perfect simple igeidő minden esetben előidejűséget fejez ki, azaz két múltbeli cselekvés vagy történés közül az áll past perfect-ben, amelyik korábban történt. Ennek megfelelően ez az igeidő egymagában soha nem áll, a szövegkörnyezetben mindig szerepel egy későbbi történés is, például past simple formájában.


PAST PERFECT CONTINUOUS (You had been doing / You hadn't been doing / Had you been doing...?)

(11) When the bus arrived, I'd been waiting for it for more than 20 minutes.
(12) My husband was very tired last night. He had been working hard all day.

A past perfect continuous-t akkor használjuk, ha elmondjuk, a múlt egy adott pillanatában valami mennyi ideje tartott (11), vagy ha egy múltbeli esemény előtt valami huzamosabb ideig történt (12).


USED TO ( You used to do / You didn't use to do / Did you use to do...?)

(13) My sister and I used to go to the same primary school.
(14) Did you use to wear long hear when were at high school?

A used to szerkezet alkalmas arra, hogy olyan szokásokról beszéljünk, amelyek régen igazak voltak, de már nem. Ezt az igeidőt nem használhatjuk a múltban csak egyszer történt dolgokra, kizárólag ismétlődő eseményekre.> Tipp: mentsetek le minden nyelvleckét pdf formátumban is. Klikk a print gombra.

2012. március 2., péntek

Spoken English #2


A mai nyelvlecke a szerdai folytatása, ahol olyan kifejezéseket néztünk meg, amelyeket az angol szókincsünkbe építve sokkal természetesebbnek fog hatni a mondandónk. Nézzük a folytatást!


AND THINGS LIKE THAT / AND THAT SORT OF THING
- ezeket a kifejezéseket akkor használhatjuk, ha nem akarunk további példákat felsorolni

I don't eat fish and mussels and things like that.
(Nem eszem halat, kagylót és ilyesmit.)

She wears a lot of Gucci and Armani and that sort of thing.
(Sokszor visel Gucci, Armani és ehhez hasonló cuccokat.)


SOMETIME / ANY TIME
- ha egy időpontot nem tudunk vagy egyszerűen nem akarjuk pontosan meghatározni, akkor a sometime és az anytime fordulatok jöhetnek számításba

It'll be ready sometime next week.
(Valamikor a jövő héten lesz kész.)

You can collect it any time after 10. 
(10 óra után bármikor elhozhatod.)


A BIT
- az a bit általában azt jelenti, hogy "egy kicsit", de sokszor mondják "elég sok" értelemben is

Could you speak up a bit? I can't hear you very well.
(Beszélnél egy kicsit hangosabban? Nem igazán hallak.)

I thought the hotel was a bit expensive, actually.
(Szerintem, a hotel elég drága volt.)


APPROXIMATELY
- a következő kifejezések mind azt fejezik ki, hogy "körülbelül": about, around, more or less, roughly, or so

It'll take you about/around 40 minutes.
(Kb. 40 percbe telik.)

We're expecting 100 people, more or less.
(Kb. 100 emberre számítunk.)

It's roughly ten miles.
(Megközelítőleg 10 mérföld.)

We interviewed 20 people or so, I think.
(Olyan 20 emberrel készítettünk interjút.)*Ez a nyelvlecke az English Vocabulary in Use (pre-intermediate & intermediate) című könyv alapján íródott.
(A linken a teljes könyv megtalálható.)


> Mentsd le ezt a leckét is pdf formátumban, klikk a print gombra.

> Sok-sok hasznos kifejezés, ezen az oldalon, hogy még könnyebben menjen a beszélgetés.


2012. március 1., csütörtök

False Friends #2


Bár az angol és a magyar nyelv meglehetősen különbözik egymástól, mégis akadnak olyan szavak, kifejezések mindkét nyelv szókincsében, amelyek alakilag megegyeznek, vagy legalábbis nagyon hasonlóak. Óvatosan kell használni ezeket a kifejezéseket, mert néhány esetben a hasonlóság pusztán formai, a jelentésük viszont teljesen más, és az anyanyelvünkből kiindulva félreértelmezhetjük őket. Ezeket a szavakat hívjuk "hamis barátoknak" (false friends).Nézzünk néhány példát!

magyar kifejezés
angol jelentése
tehát angolul nem
ami magyarul
cilinder
top hat
cylinder
henger
civil
civilian (főnév)
civil
polgári
deszka
board
desk
íróasztal, iskolapad
diploma
degree
diploma
oklevél, bizonyítvány
dóm
cathedral
dome
kupola
farmer
jeans
farmer
gazdálkodó, farmer


> Hamarosan: még több 'false friends'

> Tipp: ments le minden nyelvleckét pdf formátumban! Klikk a print gombra.