2012. szeptember 30., vasárnap

TOP5 - September

Az iskolakezdés úgy látszik, meghozta a nyelvtanulási kedvet. Rekordlátogatottság után így néz ki a szeptemberi a TOP5. 


TOP5 - 2012. szeptember

1. Hogyan írjunk jó levelet és fogalmazást? (kötőszavak 1.)
(Gyűjtemény a kötőszavakról a sikeres írásbeli feladatokhoz.)
2. Szóbeli nyelvvizsga - kifejezések képleíráshoz
(Képleírásnál szinte mindig használható kifejezések.)
3. Szóbeli nyelvvizsga témakörök 1.: Eating
(Az étkezés témáját körüljáró kérdésgyűjtemény.)
4. Módbeli segédigék 6.: Valószínűség (must, can't, may, might, could)
(Nyelvtani összefoglaló a valószínűséget kifejező szerkezetekről.)
5. Picture description #1
(Minta képleírás az étkezés témájában.)2012. szeptember 28., péntek

Módbeli segédigék 7.: Tanács (should, ought to, had better)

A módbeli segédigéket összefoglaló sorozat utolsó darabja következik. A mai nyelvleckében megnézzük, hogyan tudunk tanácsot adni angolul a should, ought to és had better szerkezetek segítségével.You should watch Reservoir Dogs.
It's Tarantino's best film.
1. Should / shouldn't (kellene, nem kellene)

(1) You should learn English more often. (Gyakrabban kellene angolt tanulnod.)
(2) I think we should eat as many vegetables as we can. (Szerintem, annyi zöldséget kellene ennünk, amennyit csak tudunk.)
(3) Kate shouldn't work so much; she is always exhausted. (Kate-nek nem kellene annyit dolgoznia, mindig kimerült.)
(4) What should I do? (Mit kellene tennem?)
(5) Do you think I should watch 'Reservoir Dogs'? (Szerinted meg kellene néznem a Kutyaszorítóban című filmet?)


A should és shouldn't (should not) segédigéket akkor használjuk, ha valakinek tanácsot adunk, elmondjuk a véleményünket, hogy szerintünk, mi a helyes. Ilyen esetben alkalmazható még az ought to és az ought not to segédige is, mivel nincs köztük jelentésbeli különbség.

(6) I ought to drink less coffee and coke. = I should drink less coffee and coke. (Kevesebb kávét és kólát kellene innom.)
(7) They ought not to talk so much about their private lives. = They shouldn't talk so much about their private lives. (Nem kellene annyit beszélniük a magánéletükről.)

A should és az ought to minden számban és személyben ugyanabban az alakban áll. Figyeljünk oda, hogy a should esetében nincs to, az ought to-nál viszont van.

A should sokkal gyakoribb, mint az ought to.


2. Should / shouldn't have done (kellett volna, nem kellett volna)

(8) You were so rude! You shouldn't have told such horrible things. (Nagyon udvariatlan voltál. Nem kellett volna olyan szörnyű dolgokat mondanod.)
(9) It was her birthday yesterday. We should have bought her a present. (Tegnap volt a születésnapja. Vásárolnunk kellett volna neki egy ajándékot.)

A should have done és shouldn't have done alakok múlt időre vonatkoznak, amikor arról beszélünk, hogy valamit meg kellett volna tenni, vagy éppen nem kellett volna. Természetesen ilyen esetben az ought to is használható, ennek is van múlt idejű alakja: az ought to have done és az ought not to have done.

(10) You ought to have accepted the offer. (El kellett volna fogadnod az ajánlatot.)
(11) My friend ought not to have gone there alone. (A barátomnak nem kellett volna egyedül odamennie.)


3. Had better / had better not (jobban tenné, ha (nem))

(12) You had better call him immediately. (Jobban tennéd, ha azonnal felhívnád.)
(13) We had better not make him angry. (Jobban tennénk, ha nem mérgelnénk fel.)

A had better (not) alak jelentésben nagyon hasonló a should és az ought to segédigékhez, hiszen ezzel a kifejezéssel is tanácsot tudunk adni. Annyi a különbség, hogy a had better sokkal nyomatékosabb, és inkább konkrét helyzetekben használjuk, míg a should / ought to főleg általános helyzetekre vonatkozik. 

A had better bizonyos esetekben enyhe fenyegetést is kifejezhet:

(14) You had better leave me alone. (Jobban teszed, ha békén hagysz.)

Fontos: a had better (not) minden számban és személyben használható, és nincs utána to.>> További nyelvtani magyarázatokért kattints erre az oldalra

>> Hamarosan: A feltételes mondatok - Zero Conditional

2012. szeptember 27., csütörtök

Word Formation - Szóképzés 2.

Szóképzés során egy alapszóhoz hozzáillesztünk egy előtagot és/vagy képzőt, így kapunk egy teljesen új szót, amely az eredeti szavunkkal megegyező vagy különböző szófajú szó is lehet. Érdemes kicsit elmerülni az angol szóképzés szabályszerűségeiben, hiszen egy kis gyakorlással könnyebben ki tudjuk találni a szavak jelentését, arról nem is beszélve, hogy egy igen hatékony szótanulási módszert sajátíthatunk el. Íme egy kis ízelítő abból, hogy bizonyos előtagok használatával milyen új szavakat kaphatunk.Ha a következő előtagokat (dis-, un-, re-, over-, mis-) bizonyos igékhez illesztjük, akkor újabb jelentéseket kapunk.
dis -
A dis- és un- előtagok használatával az eredeti igék jelentésének ellentétét kapjuk.
appear
like
qualify
agree
connect
continue
disappear
dislike
disqualify
disagree
disconnect
discontinue
un -
lock
pack
subscribe
do
cover
unlock
unpack
unsubscribe
undo
uncover
re -
A re- előtag jelentése:
újra.
open
visit
appear
build
structure
reopen
revisit
reappear
rebuild
restructure
over -
Az over- előtag jelentése:
túl sok.
work
sleep
book
use
eat
overwork
oversleep
overbook
overuse
overeat
mis -
A mis- előtag jelentése:
rosszul, helytelenül.
lead
inform
understand
take
behave
mislead
misinform
misunderstand
mistake
misbehave


>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor nézz meg más szókincsfejlesztő nyelvleckéket is ezen az oldalon.


2012. szeptember 25., kedd

Kifejezések, szólások, közmondások képekben #14

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.

let the cat out of the bag - eljár a szája, kifecsegi a titkot
I wanted it to be a surprise, but my sister let the cat out of the bag.
(Meglepetésnek szántam, de a nővéremnek eljárt a szája.)

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.

>> Korábban: macskás kifejezések itt olvashatók.

2012. szeptember 20., csütörtök

Kifejezések, szólások, közmondások képekben #13

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.


a piece of cake - gyerekjáték
The exam was a piece of cake.
(Gyerekjáték volt a vizsga.)

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.

Numbers, numbers, numbers

Ha bajban vagy, amikor hosszabb számokat, törteket, tizedes törteket, százalékokat vagy dátumokat kell angolul kiejtened, akkor ez a bejegyzés neked való. Cardinal numbers - tőszámnevek
458 = four hundred and fifty-eight
7,025 = seven thousand and twenty-five
2,580 = two thousand five hundred and eighty
630,000 = six hundred and thirty thousand
2,000,000 = two million
3,000,000,000 = three billion

  • figyeljétek meg, hogy a számok kiejtésénél hova kerül az 'and' szó
  • vesszőt használunk egy számon belül az ezresek jelölésére
  • a hundred, thousand, million, billion szavak nem állnak többesszámban a számok kiejtésél


Ordinal numbers and dates – sorszámnevek és dátumok
We write:
We say:
20 September (or 20th September)
the twentieth of September or September the twentieth
1 December (or 1st December)
the first of December or December the first
1993 = nineteen ninety-three
2009 = two thousand and nine
2012 = twenty twelve
2101 = twenty-one-oh-one

  • a dátumokat kétféleképpen írhatjuk és mondhatjuk
  • az írott forma és a kiejtés egyik esetben sem egyezik a dátumoknál

Fractions and decimals – törtek és tizedes törtek
1 ¼ = one and a quarter
1.25 = one point two five
1 ½ = one and a half
1.5 = one point five
1 ¾ = one and three quarters
1.75 = one point seven five

  • a tizedes törteket ponttal jelöljük, és nem vesszővel, mint a magyarban (a vesszővel az ezreseket jelöljük - lásd korábban)

Percentages - Százalékok
45% = forty-five per cent
99% = ninety-nine per cent
more than 50% = the majority
less than 50% = the minority

Arithmetic  - matematikai műveletek
+ = addition
5 + 2 = 7 (five plus/and two equals/is seven)
- = subtraction
5 – 2 = 3 (five minus two equals/is three)
x = multiplication
5 x 2 = 10 (five times/multiplied by two equals/is ten)
÷ = division
10 ÷ 2 = 5 (ten divided by two equals/is five)

Saying ’0’ – hogyan mondhatjuk a nullát?
telephone number: 507 942 234
five oh seven, nine four two, two three four
mathematics:
0.4 = nought point four
3.09 = three point oh nine
temperature:  -10 degrees (˚C)
ten degrees below zero or
minus ten degrees


>> Korábban: szókincsfejlesztő nyelvleckékért kattints ide.


2012. szeptember 19., szerda

Nyelvtanulási tipp #2

Nehezen jegyzel meg új szavakat? Itt egy hasznos tipp, ami segíthet.Kifejezések, szólások, közmondások képekben #12

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.


red tape -  bürökrácia
pl.: We must cut through the red tape.
(Meg kell birkóznunk a bürokráciával.)

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.

2012. szeptember 17., hétfő

10+1 könnyen megtanulható kifejezés a 'have' szóval

Az angol nyelvben rengeteg olyan kifejezés van, amelyikben szerepel a 'have' szó. Következzen most néhány, amelynek minden nyelvtanuló nagy hasznát veheti szóban és írásban egyaránt.


1 have a rest - pihen 

I've had a tiring day, so I need to have a rest. 
(Fárasztó napom volt, pihennem kell.)

2 have a good time - jól érzi magát

This concert is fantastic. I'm having a good time now.
(Fantasztikus ez a koncert, jól érzem magam.)

3 have a good journey - jó utat

'I'm travelling to Spain next week.' 'That sounds great. Have a good journey.'
("Jövő héten Spanyolországba utazom." "Ez nagyszerű. Jó utat!")

4 have a word with somebody - beszél valakivel

'Can I have a word with you?' 'Yeah, sure.'
("Beszélhetnék veled?" "Igen, persze.")

5 have a drink - iszik valamit

I'd like to have a drink in the bar at the corner.
(Szeretnék inni egy italt a sarki bárban.)

6 have a swim - úszik

Derek always has a swim at the weekend.
(Derek mindig úszik egyet a hétvégén.)

7 have a try - megpróbál

Why don't you have a try at convincing him?
(Miért nem próbálod meggyőzni?)

8 have a look - megnéz

Can I have a look at your ID photo?
(Megnézhetném az igazolványképedet?)

9 have a baby - szül

Joanne has just has a baby boy.
(Joanne-nek épp most született meg a kisfia.)

10 have difficulty in doing - nehézsége van

Most language learners have difficulty in preparing for the exam.
(A legtöbb nyelvtanulónak nehézséget okoz a vizsgára való felkészülés.)


10 + 1 have an accident - balesete van

My cousin had a car accident yesterday, but unfortunately he didn't get hurt.
(Az unokatestvéremnek autóbalesete volt tegnap, de szerencsére nem sérült meg.)>>  Tipp: Könnyebben megjegyezheted a fenti kifejezéseket, ha mindegyikkel alkotsz egy olyan mondatot, amelyik rád vonatkozik.

>> Korábban: további szókincsbővítő nyelvleckék ezen az oldalon.

2012. szeptember 13., csütörtök

Nyelvtanulási tipp #1

Következzen egy hasznos tipp, amit érdemes megfontolni minden angolul tanulónak, kiváltképpen, ha vizsgára készülnek.2012. szeptember 12., szerda

6+1 kifejezés a 'like' helyett

Gyakran kell angolul arról beszélnünk, hogy mit szeretünk, mi érdekel bennünket. A legnagyobb közösségi oldalnak köszönhetően még a nyelvet nem beszélők is tisztában vannak a 'like' szó jelentésével. Azonban az általunk kedvelt dolgokról nem csak ennek a szónak a segítségével tudunk beszélni. Most megnézünk néhány olyan kifejezést, amelyekkel sokkal változatosabban tudjuk kifejezni magunkat, ha a érdeklődési körünkről, hobbinkról, szabadidős tevékenységeinkről kérdeznek minket.


1   love something / doing something (szeret valamit) 

I love classical music.
We love doing what we want.

2   enjoy something / doing something (kedvét leli valamiben)

We really enjoy Agatha Christie's crime stories.
I enjoy going out with my friends.

3   don't mind something / doing something (szívesen csinál valamit, nincs ellenére)

I don't mind rock music.
Jane doesn't mind getting up early at weekends.

4   be fond of something / doing something (szeret, kedvel valamit)

I am fond of Italian cooking.
He is fond of travelling alone.

5   be keen on something / doing something (lelkesedik valamiért)

I am keen on learning English.
Rob is keen on watching Scandinavian films.

6   be into something (odavan valamiért)

I am into computer gadgets.


6+1   be interested in something / doing something (érdekel valami)

I am interested in Tarantino's movies.
Chris is interested in reading about art.


>> Tipp: Könnyebben megjegyezheted a fenti kifejezéseket, ha mindegyikkel alkotsz egy olyan mondatot, amelyik rád vonatkozik.

>> Korábban: további szókincsbővítő nyelvleckék ezen az oldalon.

2012. szeptember 11., kedd

Asking for and Giving Directions - Útbaigazítás

A való életben, egy külföldi utazás vagy munka során és a nyelvvizsgákon is nagy hasznát vehetjük annak, ha tudunk útbaigazítást kérni és adni. Ebben a táblázatban, és azt azt követő párbeszédekben ennek a témának az alapkifejezéseit találjátok. ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS
ÚTBAIGAZÍTÁS
Excuse me. How do I get to the post office from here?
Elnézést. Hogyan jutok el a postához?
Excuse me. Do you know the way to the railway station?
Elnézést. Tudja, merre van az állomás?
Excuse me. Is there a hotel near here?
Elnézést. Van itt a közelben egy hotel?
Go straight on /ahead.

Menj egyenesen / tovább.
Keep going.
Go along here.
Turn left / right.
Fordulj balra / jobbra.
Turn  left / right at the café.
Fordulj balra / jobbra a kávézónál.
Turn left / right into Fleet Street.
Fordulj balra / jobbra a Fleet Street-re.
Take the (first) turning on the (right)
Az (első) utcánál fordulj (jobbra).
Go past the museum.
Menj el a múzeum mellett.
The bank is on your right.
A bank jobb oldalt lesz.
The bank is opposite the restaurant.
A bank az étteremmel szemben lesz.
The bank is on the corner.
A bank a sarkon lesz.
The bank will be right in front of you.
A bank pont előtted lesz.
It’s about ten minutes.
Kb. 10 perc.
It’s a fifteen-minute walk from here.
15 perces séta innen.
It’s a short drive from here.
Autóval nincs messze innen.
It’s a couple of blocks away.
Néhány háztömbre van.
Can you show me on the map?
Megmutatnád a térképen?
You are going in the wrong direction.
Rossz irányba mész.

Are you lost?
Dialogue 1:

A  Excuse me. Do you know the way to the Richmond Hotel? 
B  No, I'm sorry, I don't.
A  OK. Thanks... Excuse me. Is the Richmond Hotel near here?
C  Sure. Go straight on, go past the Italian Restaurant, then take the second turning on the right. The hotel will be right in front of you.
A  Thanks very much.
C  Not at all.

Dialogue 2:

A   Excuse me. I think I'm lost. How do I get to the train station?
B Well, it's a couple of blocks away. Go along here, and it's the second... no, the third street on the left. I think it's about five minutes.
A  Thanks very much.
B  You're welcome. Have a nice day.>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor látogass el erre az oldalra is, ahol még több hasznos nyelvleckét találsz.

Kifejezések, szólások, közmondások képekben #11

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.


the grass is always greener on the other side of the fence -
a szomszéd fűje mindig zöldebb

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.


2012. szeptember 6., csütörtök

Kifejezések, szólások, közmondások képekben #10

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.


as sick as a dog - kutyául érzi magát, rosszul van


>> Még több "kutyás" kifejezést ezen az oldalon találsz.

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.


2012. szeptember 5., szerda

Odd Word Out - Melyik a kakukktojás?

Ezen a képen egy kivételével minden szó egy bizonyos témához kapcsolódik. Próbáld megtalálni az egyetlen nem odaillőt. 


Find the odd word out.

2012. szeptember 4., kedd

5+1 kifejezés a 'face' szóval

Következzen néhány egészen könnyen megjegyezhető kifejezés, amelyekben szerepel a face, azaz arc szó. Mindegyik kifejezés mellett megtalálhatjátok a magyar jelentést és egy példamondatot. 


face to face - szemtől szemben
The two have never met face to face before.

lose face - megszégyenül, tekintélyét veszti
He is more afraid of losing face than losing money.

save face - megőrzi a tekintélyét, méltóságát
She was fired, but she saved face by telling everyone she'd resigned.

put on a brave face - jó képet vég a dologhoz, magabiztosnak akar tűnni
I had to put on a brave face and try to show him that I wasn't worried.

keep a straight face - komoly arcot vág
It was a brilliant joke, but she kept a straight face when she heard it.

let's face it - nézzünk szembe vele
Let's face it, she's not going to help us.


>> Ha tetszett ez a bejegyzés, akkor a következőket is hasznosnak találhatod: 10 jobbnál jobb kifejezés a 'heart' szóval10 hasznos kifejezés a 'head' szóval10+1 hasznos kifejezés az 'eye' szóval

>> Tipp: minden szókinccsel kapcsolatos nyelvleckét ezen az oldalon találtok összegyűjtve.


Kifejezések, szólások, közmondások képekben #9

A képek segítenek abban, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a nyelvtanulás. Éppen ezért különböző angol kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat képekbe ágyazva tanulhattok meg a magyar megfelelőjükkel együtt.


hear something through the grapevine -  azt csiripelik a verebek
pl.: I heard it through the grapevine that you're leaving.
(grapevine = 1. szőlő 2. informális hírcsatorna)

>> Még több angol kifejezés, szólás és közmondás képekkel a Facebook-on.

2012. szeptember 3., hétfő

Módbeli segédigék 6.: Valószínűség (must, can't, may, might, could)

Elkezdődött a szeptember, így éppen ideje, hogy a lazább nyári hónapok után újra teljes erővel vessük bele magunkat a tanulásba. A nyelvvizsgára vagy érettségire készülők nagy hasznát vehetik ennek a nyelvleckének, amely a módbeli segédigéket bemutató sorozat következő darabja. A mai nap megnézzük, hogyan lehet angolul valószínűséget kifejezni. Magyarul arról beszélni, ha valamiben biztosak vagyunk, vagy éppen lehetségesnek tartjuk.1.  Must / can’t (biztos / biztos, hogy nem)

Ha valamiben biztosak vagyunk, akkor azt kétféleképpen is kifejezhetjük. Egy kifejezéssel (pl.: I’m sure…, probably, likely stb.) vagy a must módbeli segédigével.


MUST – biztos, hogy (jelen és jövő időben)
I’m sure Ben is hard-working.
Ben must be hard-working.
Biztos, hogy Ben szorgalmas.
Probably, she knows the answer.
She must know the answer.
Valószínűleg, tudja a választ.
It’s likely that they are writing a test now.
They must be writing a test now.
Biztos, hogy most egy tesztet írnak.


Ha valamiről meg vagyunk győződve, hogy nem úgy van, akkor a fenti kifejezéseket szintén alkalmazhatjuk, de itt már nem a must segédige kell, hanem a can’t.


CAN’T – biztos, hogy nem (jelen és jövő időben)
I’m sure Ben is not hard-working.
Ben can’t be hard-working.
Biztos, hogy Ben nem szorgalmas.
Probably, she does not know the answer.
She can’t know the answer.
Valószínűleg, nem tudja a választ.
It’s likely that they are not writing the test now.
They can’t be writing the test now.
Biztos, hogy most nem írják a tesztet.

A fenti két táblázatban azt láthattuk, hogy jelen és jövő időben miképpen lehet bizonyosságot kifejezni. Most azt nézzük meg, hogy múlt időben milyen alakokat használhatunk.

MUST / CAN’T – biztos, hogy (nem) (múlt időben)
I’m sure she left her husband.
She must have left her husband.
She can’t have left her husband.
Biztos, hogy elhagyta a férjét.
Biztos, hogy nem hagyta el a férjét.
Probably, Sarah has bought a new flat.
Sarah must have bought a new flat.
Sarah can’t have bought a new flat.
Sarah biztos, hogy vett egy új lakást.
Sarah biztos, hogy nem vett egy új lakást.
It’s likely that he was driving fast.
He must have been driving fast.
He can’t have been driving fast.
Biztos, hogy gyorsan vezetett.
Biztos, hogy nem vezetett gyorsan.

2. May (not) / might (not) (lehet, hogy (nem))

Ha valamit lehetségesnek tartunk, akkor a may vagy might módbeli segédigékkel tudjuk kifejezni. A may és might között lényegi különbség nincs, mindegy melyiket használjuk. A tagadásnál a may not vagy might not alakot kell alkalmazni.

MAY / MIGHT (NOT) – lehet, hogy (nem) (jelen és jövő időben)
Perhaps, Claire is from Ireland.
Claire may/might be from Ireland*.
Claire may/might not be from Ireland.
Lehet, hogy Claire Írországból jött.
Lehet, hogy Claire nem Írországból jött.
It’s possible he likes you.
He may/might like you.
He may/might not like you.
Lehetséges, hogy kedvel téged.
Lehetséges, hogy nem kedvel téged.
Maybe, we are making a mistake.
We may/might be making a mistake.
We may/might not be making a mistake.
Talán hibát követünk el.
Talán nem hibázunk.

*Ha a may vagy might módbeli segédigéket csak a létige követi, akkor használható a could segéidige is. (Claire could be from Ireland.)

A múlt idejű alakok így néznek ki:

MAY / MIGHT (NOT) – lehet, hogy (nem) (múlt időben)
Maybe, Sam  broke the window.
Sam may/might have broken the window.
Sam may/might not have broken the window.
Lehet, hogy Sam törte be az ablakot.
Lehet, hogy nem Sam törte be az ablakot.
Perhaps, they have ruined the carpet.
They may/might have ruined the carpet.
They may/might not have ruined the carpet.
Talán, ők tették tönkre a szőnyeget.
Talán, nem ők tették tönkre a szőnyeget.
It’s possible we were talking loudly.
We may/might have been talking loudly.
We may/might not have been talking loudly.
Elképzelhető, hogy hangosan beszéltek.
Elképzelhető, hogy nem hangosan beszéltek.

3. Összefoglalás: az, hogy milyen alakokat kell használni az egyes igeidőkben a valószínűség különboző típusainál a következő táblázat foglalja össze. Megfigyelhetjük, hogy ebből a szempontból a must, can’t, may és might után ugyanazok az alakok állhatnak.

Valószínűség  - általános alakok
Jelen / jövő idő
MUST
CAN’T
MAY (NOT)
MIGHT (NOT)
do
be doing
Múlt idő
have done
have been doing


>> További nyelvtani magyarázatokért kattints erre az oldalra.

>> HamarosanMódbeli segédigék 7.: Tanács (should, ought to, had better)