2012. január 3., kedd

Past Simple 1. (I did)

A korábbi nyelvtani összefoglalókat megtaláljátok összegyűjtve ezen az oldalon. A hét főszereplője a past simple lesz, magyarul az egyszerű múlt idő. 

Dirty Harry shot five bad guys.

1. Nézzük meg a következő példamondatokat:

(1) We invited 20 people to my birthday party. 
(2) He passed the language exam easily.
(3) The children walked 3 miles from the station.
(4) I saw a cute owl yesterday.
(5) Dirty Harry shot five bad guys yesterday.

(6) My new colleague wrote an angry letter to me.


Az kiemelt igék múlt időben vannak, tehát ezekben a mondatokban az a közös, hogy mindegyik a múltban a történt, már befejeződtek: (1) 20 embert hívtunk meg a szülinapi bulimra., (2) Könnyen letette a vizsgát., (3) A gyerekek három mérföldet gyalogoltak az állomástól., (4) Láttam egy aranyos baglyot., (5) Piszkos Harry tegnap 5 rosszfiút lőtt le., (6) Az új munkatársam írt nekem egy dühös levelet. 
Teljesen mindegy, hogy a cselekvés vagy a történés egy pillanat alatt történt, hosszabb ideig, vagy akár ismétlődő jelleggel. A past simple lényege az, hogy mindegyik esemény a múltban történt és már lezárult
(Kicsit szájbarágósnak tűnhet a fenti magyarázat, de azért kell ennyire kihangsúlyozni, mert a későbbiekben szükségünk lesz rá, amikor más igeidőkkel hasonlítjuk össze.)

2. A past simple igeidőt így képezzük:

(+) Állító mondatok:
I talked to him about the situation. (Beszéltem vele a helyzetről.)
Columbus discovered a new continent. (Kolombusz egy új kontinenst fedezett fel.)
We decided to buy a new dog. (Úgy döntöttünk, hogy veszünk egy új kutyát.)

Ebben a három mondatban az igéknek szabályos múlt idejű alakjuk van, így -ed végződést kapnak. A szabályos igék helyesírásáról itt olvashattok. (Érdemes átnézni a szabályokat, de én úgy tapasztaltam, hogy megfelelő mennyiségű gyakorlással szinte észrevétlenül meg lehet őket jegyezni bármiféle magolás nélkül, és később sem okoznak problémát.)

Vannak azonban rendhagyó igék, nézzünk ezekre is néhány példát:

Suddenly she became very angry. (Hirtelen nagyon mérges lett.)
His house cost a fortune. (Egy vagyonban került a háza.)
Sam said nothing. (Sam semmit sem mondott.)

Láthatjuk, hogy a fenti igék nem kaptak -ed végződést, hanem rendhagyó alakot vettek fel. A rendhagyó igékről itt találhattok egy táblázatot a magyar jelentésükkel együtt. (Egyelőre a táblázat harmadik oszlopát hagyjátok figyelmen kívül, de később majd kelleni fog.) Nincs mese: a rendhagyó alakokat meg kell tanulni. Érdemes jó sok időt szánni a gyakorlásukra, hogy minél könnyebben bevésődjenek, és a használatuk automatikussá váljon. 
Jó hír, hogy múlt időben minden számban és személyben ugyanolyan alakban áll az ige, tehát nincs kivétel, mint a present simple esetében, amikor állító mondatokban E/3.-ben -s végződés kerül az ige végére.

(-) Tagadó mondatok:
You didn't phone me last night. (Tegnap este nem hívtál.)
The ghost didn't appear in the hotel room. (A szellem nem jelent meg a hotelszobában.)
They didn't pay for the dinner. (Nem fizettek a vacsoráért.)

Az egyszerű jelenhez hasonlóan itt is kell egy segédige, hogy tagadni tudjunk. A past simple segédigéje a did. A tagadó alak tehát így néz ki: did not (vagy rövidítve didn't) + az ige szótári alakban. Tagadásban már nem kell a múltidejű alakja az igének, hiszen a did segédige már utal a múltra.  

(?) Kérdő mondatok:
Did you feed the hamster? (Megetetted a hörcsögöt?)
Did your cousins travel to Denmark? (Elutaztak az unokatestvéreid Dániába?)

When did you give up smoking? (Mikor hagytad abba a dohányzást?)
Why did she put on that awful dress? (Miért vette fel azt a szörnyű ruhát?)

Akárcsak az egyszerű jelennél a kérdésfeltevéshez is használnunk kell a segédigét és az ige ismét szótári alakban áll, mint a tagadásnál.
A kérdőszórend szintén ismerős lehet korábbról.
Eldöntendő kérdések esetén a szórend: a did segédige + alany (you, your cousins stb.) + ige (feed, travel)
Kifejtendő kérdéseknél: kérdőszó (when, why stb.) + did + alany + ige

3. Az egyszerű múlttal használatos időhatározók:

yesterday - tegnap 
last week/month/year - múlt héten/hónapban/évben
yesterday morning/afternoon/evening - tegnap reggel/délután/este
last night - tegnap este
two minutes/a month/ten years ago - 2 perccel/egy hónappal/tíz évvel ezelőtt
on Friday/Saturday - pénteken/szombaton stb.
in July/September - júliusban/szeptemberben stb.
in spring - tavasszal
in 2007 - 2007-ben
When I was a child/young... - amikor én gyerek/fiatal voltam stb.


>> To be continued: Holnap további példákkal és gyakorlófeladatokkal folytatjuk.

>> Tipp: ezen az oldalon még több nyelvtani összefoglalót találsz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

További kérdésed van, vagy a véleményedet szeretnéd elmondani? Üzenj bátran: