2017. március 20., hétfő

Adverbs - A határozó helye a mondatban

Szórend - néha elég a megérzés, de olykor nagyon nehéz eldönteni, hol is van a helye a határozóknak a mondatban. A következő bekezdés ebben a témában próbál némi segítséget nyújtani.


A határozók leírhatnak egy cselekvést (she speaks quickly), módosíthatják a mellékneveket vagy határozókat (it’s very small, she studies really hard). Egy szóból is állhatnak (never) vagy egy egész kifejezés is alkothatja őket (twice a month).

A módhatározó három helyen állhat egy mondatban: az alany előtt (a mondat vagy a tagmondat legelején), az állítmánnyal (előtte vagy utána) vagy a mondat (vagy tagmondat) legvégén.

Fontos: nem minden határozó állhat a három hely bármelyikén.

1 Adverbs of manner (módhatározó) - a módhatározó azt írja le, hogy a cselevés vagy történés hogyan történik

(1) She drives carefully. (Óvatosan vezet.)
(2) They speak English fluently. (Folyékonyan beszélnek angolul.)
(3) The building was seriously damaged. (Súlyos kár keletkezett az épületben.)

A határozó helye: a tárgy után következik a módhatározó (2), ha nincs tárgy, akkor az ige után (1), de a szenvedő szerkezetnél a módhatározó a létige és az ige 3. alakja közé kerül (3).

2 Adverbs of frequency (gyakoriságot kifejező határozók)

(4) I always have breakfast. (Mindig reggelizem)
(5) He is often late. (Gyakran elkésik.)

A gyakoriságot kifejező határozók a főige elé kerülnek (4), és a létige után (5).

Megjegyzés: a sometimes / usually / normally a mondat vagy tagmondat elejére is kerülhet.

3 Adverbs of time (időhatározók)

(6) I met Joe last summer. (Tavaly nyáron találkoztam Joe-val.)
(7) It snowed all morning.  (Egész délelőtt esett a hó.)

Az időhatározók általában a mondat vagy tagmondat végére kerülnek.

4 Adverbs of degree (fokhatározó) - a cselekvés mértékét írják le, de mellékneveket vagy más határozókat is módosíthatnak.

(8) The weather was extremely good. (Az időjárás módfelett jó volt.)
(9) I study a lot. (Sokat tanulok.)
(10) She is a little lazy. (Egy kicsit lusta.)
(11) She sleeps a bit in the afternoon. (Egy kicsit aludni szokott délutánonként.)

Az extremely, incredibly, very stb. típusú módhatározók az melléknevek vagy a határozók előtt állnak (8). A much és az a lot általában az ige vagy az igei kifejezés után áll (9). Az a little és az a bit melléknevek előtt (10) vagy az igék után állnak (11).

5 Comment adverbs (magyarázó határozók) – magyarázza az utána álló mondatot tagmondatot, a beszélő véleményét fejezi ki

(12) Unfortunately, John failed the exam. (Sajnos, John megbukott a vizsgán.)
(13) Obviously, the tickets cost a lot of money. (Nyilvánvalóan, a jegyek nagyon sokba kerültek.)

A fortunately, unfortunately, luckily, ideally, clearly, obviously, apparently típusú határozók a mondat vagy a tagmondat elejére kerülnek.

6 A legtöbb határozó az ige előtt áll. Pl.: just, even, almost, nearly, also, probably, definitely, certainly, stb.

(14) I just need a few more minutes. (Csak néhány percre van még szükségem.)
(15) She didn't even say goodbye. (Még csak el sem köszönt.)
(16) I have only bought three pairs of shoes. (Csak 3 pár cipőt vettem.)
(17) I almost forgot to do my English homework. (Majdnem elfelejtettem elkészíteni az angol házi feladatomat.)

7 A különböző határozók sorrendje a mondatban a következő: (1) módhatározó, (2) helyhatározó, (3) időhatározó.

(18) She did well in the exam yesterday. (Jól teljesített a vizsgán tegnap.)
(19) We had a delicious dinner in the new Italian restaurant last night. (Nagyon finomat vacsoráztunk az új olasz étteremben tegnap este.)
(20) He ran extremely fast in the competition. (Nagyon gyorsan futott a versenyen.)


>> TippTovábbi nyelvtani összefoglalókért kattintsatok ide.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

További kérdésed van, vagy a véleményedet szeretnéd elmondani? Üzenj bátran: